Kulturmodellen Arbetsmarknad Psykologi Första

Oscar Pripp Uppsala universitet



Att reflektera över sitt sätt att tänka och agera
Att lära sig om hur vi brukar uttolka varandra
Att lära sig hur man kan agera i en mångfaldig
värld och få den att fungera
Oscar Pripp Uppsala universitet




Grunden för fungerande mångfald
Vad skymmer sikten?
Varför mångfald?
Goda människor – onda effekter?
Oscar Pripp Uppsala universitet
Oscar Pripp Uppsala universitet
Block 1
Oscar Pripp Uppsala universitet
Oscar Pripp Uppsala universitet




Med erkännande kommer tillit
Med tillit kommer en anti-anmälningskultur
Med tillit kommer en anti-kränkningskultur
Med erkännande fungerar fasta ramar och
obekväma beslut
Oscar Pripp Uppsala universitet
Nyfikenhet
Oscar Pripp Uppsala universitet
Oscar Pripp Uppsala universitet
Block 1
Oscar Pripp Uppsala universitet
Block 2
Oscar Pripp Uppsala universitet



Svårt att frigöra sig från företeelser i vår närhet
Identitet bygger på kontraster och perspektiv
Distans lättare i tiden
Oscar Pripp Uppsala universitet


Svårt att frigöra sig från företeelser i vår närhet
Distans lättare i tiden
Oscar Pripp Uppsala universitet


Svårt att frigöra sig från företeelser i vår närhet
Distans lättare i tiden
Oscar Pripp Uppsala universitet


Svårt att frigöra sig från företeelser i vår närhet
Distans lättare i tiden
Oscar Pripp Uppsala universitet
Makt = styrkeförhållanden
Oscar Pripp Uppsala universitet
Makt = styrkeförhållanden
Oscar Pripp Uppsala universitet
Oscar Pripp Uppsala universitet
Oscar Pripp Uppsala universitet
Block 2
Oscar Pripp Uppsala universitet
Block 3
Oscar Pripp Uppsala universitet



Nytta
Rättvisa
Representation
Oscar Pripp Uppsala universitet


Normalitet
Den ”normala/normale” chefen, rektorn, bibliotekarien,
läraren, fritidsledaren, kulturtjänstemannen,
kultursekreteraren?
Perspektiv
Verkligheten ter sig olika utifrån olika sociala
positioner.
Oscar Pripp Uppsala universitet
Oscar Pripp Uppsala universitet
Block 4
Oscar Pripp Uppsala universitet



Att man är öppen för alla och inte särbehandlar
och diskriminerar
Att man är för allas människors lika värde
Att man som välutbildad ser hinder som
drabbar andra
Oscar Pripp Uppsala universitet


En (ofta) oförutsedd gemensam effekt av
många människors handlingar
Denna effekt blir ofta något annat än våra
avsikter, värderingar och övertygelser.
Oscar Pripp Uppsala universitet





VARFÖR FLICKOR
UNDERREPRESENTERADE?
Genus: vår organisation har vissa problem med
manliga strukturer.
Genus + klass: det beror på sämre resurser,
omedvetna om hälsa, oengagerade föräldrar.
Genus + klass + etnicitet: föräldrar hindrar,
okunniga om samhället, annan kultur,
språkproblem.
JU MER MARGINALISERING JU MER
FÖRLÄGGER VI PROBLEMEN UTANFÖR OSS
Oscar Pripp
Uppsala universitet
SJÄLVA OCH VÅR
ORGANISATION



CASE:
En lärare på en skola delar rum med sina kollegor. Skrivbordsplatserna i
rummet kan också utnyttjas av modersmålslärarna som ambulerar mellan
skolorna inom de tre intilliggande rektorsområdena. Det är ganska många
modersmålslärare på skolorna, då eleverna talar 20 olika språk.
En eftermiddag, efter att de flesta elever gått hem för dagen, tänker en av
mattelärarna sätta sig i arbetsrummet för att planera lektioner. När han öppnar
dörren ser han att en av modersmålslärarna sitter vid skrivbordet och jobbar,
och dessutom att har hon sin lille son med sig i rummet. Matteläraren säger
något i stil med ”jaha, är du här?” och stänger dörren utifrån för att gå och sätta
sig någon annanstans. Modersmålsläraren tar illa upp, och tolkar situationen
som att hon är oönskad, i alla fall i vägen. Hon säger till matteläraren att det
inte kändes bra och anmäler honom för diskriminering. Matteläraren blir minst
sagt ”paff” och förstår ingenting. Han har inte haft den minsta intention att
”mobba” eller vara elak mot modersmålsläraren och tycker att hon
överreagerat.



Modersmålsläraren påpekar att hon känt sig exkluderad på ett antal skolor
under lång tid. Hon får arbeta på udda tider, kommer inte in i gemenskapen i
lärarrummen, blir inte tillfrågad eller lyssnad till då rektorsområdena arbetar
med mångfaldsfrågor och gör särskilda satsningar på barn med utländsk
bakgrund. När hon försökt att ta till orda på bland annat studie- och
personalutvecklingsdagar upplever hon att ingen riktigt tagit hennes åsikter och
erfarenheter på allvar.
Som fackligt ombud eller arbetsgivare blir du kallad att försöka reda ut
situationen och bestämma dig för om man ska gå vidare med anmälan. Hur
tolkar du situationen och hur skulle du agera?
Oscar Pripp Uppsala universitet