SEB erbjuder som första bank valutahandel via

advertisement
Pressmeddelande nr 30
Stockholm den 11 april 2002
PRESSMEDDELANDE
SEB lanserar valutahandel via Internetkontoret för företag.
SEB erbjuder som första bank valutahandel via Internetkontoret för företag.
Tjänsten lanseras måndagen den 15 april och innebär att små och medelstora företag
nu kan göra sina valutaaffärer direkt via Internetkontoret för företag.
Utvecklingen av tjänsten har skett efter direkta önskemål från SEB:s kunder. Små och
medelstora företagskunder har visat intresse för att via en enda internettjänst kunna
utföra alla typer av transaktioner.
-
Valutahandel via Internetkontoret för företag har varit mycket efterfrågat eftersom
tjänsten såväl ökar tillgängligheten som förenklar valutahandeln, säger
Björn Kimby, chef för SEB:s Internetkontor för företag.
Valutahandelstjänsten breddar SEB:s erbjudande via Internetkontoret för företag
ytterligare, och öppnar nya möjligheter för de 47 000 små och medelstora företag som
redan idag är kunder. Redan 1997 lanserade SEB storföretagstjänsten Trading Station
som bland annat innehåller möjligheterna till valutahandel på Internet.
De valutaprodukter som nu blir tillgängliga via SEB:s Internetkontor för företag är
Avista, Termin och Swap.



Avista – Affären görs upp idag med faktisk leverans av valutorna om två dagar (på
likviddagen).
Termin – Ett avtal görs upp idag med leverans av valutorna på en förutbestämd
dag. Löptiden kan vara upp till ett år.
Swap – Ett avtal görs upp idag som innebär ett byte av valutor under en bestämd tid
(swappens löptid). Vanligtvis en avistaaffär och en terminsaffär i kombination med
varandra.
SEB är en europeisk finanskoncern framförallt för företag och
finansiellt aktiva privatpersoner. SEB har 675 kontor i Sverige,
Tyskland och Baltikum, med totalt 4 miljoner kunder. Av dessa är 1
miljon Internetkunder. SEB har också verksamhet i övriga Norden,
Storbritannien, Luxemburg och Schweiz. Koncernens balansomslutning är
1 163 miljarder kronor och förvaltat kapital uppgår till 871 miljarder
kronor. Antalet medarbetare uppgår till 20 800. Läs mer om SEB:
www.seb.se
_____________________________________________________________________________
För ytterligare information, kontakta:
Björn Kimby, chef SEB Internetkontoret för företag
Telefon: 08-692 76 61, mobil: 070-668 88 27, e-post: [email protected]
Download