Dan Bellander Konsultprofil 2012-06

advertisement
Trigon Mangagement AB
Birger Jarlsgatan 2
114 34 STOCKHOLM
Mobile: +46(0)706 87 07 57
Phone: +46(0)8 505 652 00
[email protected]
TRIGON
M
A
N
A
G
E
M
E
N
T
Dan Bellander
Dan är en senior projektledare som drivs av utmaningar. Han är en omtalat analytisk och tekniskt
intresserad person som inte drar sig för att analysera komplexa frågeställningar. Dan har under hela
sin karriär varvat teknik med projektledning och har även framgångsrikt implementerat ramverk för
projektgranskning och även lett ett stort antal granskningar.
Dan har även ett dokumenterat intresse för IT-säkerhet, allt från kryptering och dataintegritet till
identifieringslösningar och betallösningar på Internet.
Utöver detta är Dan fotograf med porträtt, produkt och event-fotografering på meritlistan.
Några av Dans specialistområden är;

Projektledning
 IT Säkerhet

Projektgranskning
 Arkitektur

Retail banking
 Kryptering

Betal och kreditkort
 Systemadministration

PCI DSS
 Nätverk
Exempel på uppdrag




2010 – 2012 - Naoi Consulting
o
Lett införande av IP-baserad telefoni
o
Genomfört IT Due Diligence
o
Lett arbete med överlämning av system till förvaltning
o
Lett införande av virtualisering
o
Skapat verktyg för analys och övervakning av distribuerade system i bl a perl,
bash och MySQL
o
Analys och uppföljning av sårbarhetsanalyser med bl a Nessus
2008 - 2010 ICA IT – Säkerhetsrådgivare
o
Analys och uppföljning av sårbarhetsanalyser med bl a Nessus
o
PCI compliance, uppföljning och åtgärdning med bl a TrustKeeper
o
Riktlinjer för säkerhetslösningar
o
Projektstöd
o
Applikationstestning med avseende på sårbarheter
o
Hantering av dispenser från säkerhetshandboken
o
Processutveckling
2006 - 2007 ICA IT – Arkitektur och projekt
o
Projektgranskning
o
Enterprise Architecture Framework
2003 - 2005 ICA IT – IT Arkitektur
2017-07-14
o
IT Arkitekt med ansvar för ICA Banken
o
Kapacitetsplanering
o
Utredning av rehosting
Sida 1 av 3
o

2002 – PhaseIN AB
o



o
föredragshållare inom området säkerhet på internetbanker
o
att för utländsk nischbank undersöka förutsättningar för etablering i Sverige med
fokus på systemarkitektur, clearing, betalsystem, kortsystem och säkerhet.
o
att för Nordea delta i SET-projektet (se även 1996 nedan …)
o
att för aggressivt dotcom-företag stödja projektarbete enligt RUP som bl a
arkitekt.
o
säkerhetsutredningar i den offentliga sektorn och inom den akademiska världen
o
att specificera nästa generation av direktbetalningar för SEB
1999-2000 SEB IT
o
Teknisk granskning av uppköpskandidater
o
Produktägare för internetplattformen, med bl a riskbedömningar,
kapacitetsstudier, tester med verktyg för one-to-one marketing,
livscykelplanering.
1997 SEB IT

o
Imagebaserad hantering av betalningar
o
Genomförande av distribuerat ärendehanteringssystem
o
Införande av ny arbetsplatsutrustning på bankkontor
1992 – Artema AB


Specifikation, Användarkrav på videokommunikationsutrustning i samarbete
med EU.
1991-1998 SEB Data
o

Konsult på medicintekniskt företag för att utveckla testbädd och visa på
integration mot persondatorer av medicinsk utrustning
1991-1992 SEB Data
o

Projektledning, betalningssystemet SET för handel på Internet i internationell miljö i
samarbete med Visa, Europay och övriga svenska storbanker samt ett stort antal
europeiska banker och leverantörer
1993-1995 SEB Data – Projektledning, bland annat
o

Design, säkerhetslösning för tjänsten direktbetalningar
1996-1998 S-E-Banken Kort
o

Konsult för medicintekniskt företag för att utveckla testbädd och visa på
integration av medicinsk utrustning mot Windows och Windows CE
2000-2003 Mind Finance, konsult med inriktning på bank och finansiella lösningar.
Uppdragen var inom ramen inom arkitektur, projektledning och datasäkerhet. Bland
uppdragen märks:
o

Analys och rekommendation av alternativa utvecklingsmiljöer
IBM Hårdvarukrypto 4753, Expertroll med ansvar för kryptografiska metoder,
administrativa rutiner, nyckelhantering
1987-1991 SEB Data, Internkonsult i persondatorteknik, många uppdrag inom
o
systemering
o
programmering av kommunikationslösningar
1983-1987 SEB Data – Företagsdisketten
o
Systemering och programmering
o
Applikationsprogrammering
o
Kommunikationslösningar för företagsdisketten
1980-1983 Swerango Systems AB, Teknisk chef med utbildningsansvar
2017-07-14
Sida 2 av 3
Professionell bakgrund
2011 - 2102
Naoi Consulting AB
IT-ansvarig, projektledare, due diligence
2003 – 2010
ICA AB
Arkiktekt, projektgranskare, säkerhetsrådgivare,
projektledare
2002
PhaseIN AB
Projektanställd konsult för uppdrag i medicintekniskt
företag
2000 – 2003
Mind Finance AB
Konsult inom bank och försäkring med inriktning på
projektledning och säkerhet
1992
Artema AB
Projektanställd konsult för uppdrag i medicintekniskt
företag
1983 - 2000
S-E-Banken
Utvecklare, systemerare, arkitekt, projektledare,
expertroller, internkonsult, säkerhet, kryptering,
nyckelhantering, due diligence
1980 – 1983
Swerango Systems AB
Teknisk chef och utbildning
Utbildningar & kurser

2008
SANS 401 Security Essential Bootcamp

2006
Casewise EAF Modelling Tool

2006
ICAs projektmodell

2005
Enterprise Architecture Framework Foundations (Zachman)

2005
Enterprise Architecture Framework Implementation Strategies (Zachman)

2004
Kryptering i EMV-korten

2000
Dataföreningens utbildning för IT-arkitekter

1997
Datasäkerhet, Linköpings universitet

1996
Kryptografiska algoritmer

1983 - 1998
Fortlöpande självstudier och kortare kurser

1980 - 1983
Interna kurser i hård och mjukvara i mikrodatorbaserade system

1977 – 1980
elektronik
Enstaka kurser Stockholms universitet med inriktning på matematik och
2017-07-14
Sida 3 av 3
Download