Rutin för beställning av individuellt bildstöd Dagcenter Bild och Data

advertisement
Hjälpmedelsanvisningar 2013 Bilaga 22:1
Rutin för beställning av individuellt bildstöd
Beställning av individuellt bildstöd görs direkt från Dagcenter Bild och Data i Falkenberg och
från Varbergs Omsorg Bild’it i Varberg.
Ni ska inte göra några beställningar i WebSesam längre, däremot måste ni vara noga med
att fylla i betalare i beställningsformulären.
Betalare - Ange det nummer där brukaren tillhör
1501 Hylte kommun
8001 Halmstad kommun hemvårdsförvaltningen
8002 Halmstad kommun socialförvaltningen
8201 Falkenbergs kommun
8101 Laholms kommun
8301 Varbergs kommun
8401 Kungsbacka kommun äldreomsorgen
8402 Kungsbacka kommun handikappomsorgen
1304
1315
1380
1381
1382
1383
1384
Barnhabiliteringen
Hylte Närsjukvård
Halmstad Närsjukvård
Laholm Närsjukvård
Falkenberg Närsjukvård
Varberg Närsjukvård
Kungsbacka Närsjukvård
Dagcenter Bild och Data i Falkenberg
Beställ aktuella bilder direkt på hemsidan www.fbgdagcenter.nu eller på Bild & Datas
beställningsformulär och skicka till
Bild & Data
Carema Care
Murarevägen 43
311 36 Falkenberg Tfn 0346-45 00 33
Bilderna levereras till respektive förskrivare
Varbergs Omsorg Bild’it
Beställ aktuella bilder i Bild’its beställningsformulär, beställningsalternativ och skicka till
Varbergs Omsorg Bild’it
Kardanvägen 4
432 32 Varberg
Tfn 0702-94 26 14
Bilderna levereras till respektive förskrivare
Hjälpmedelsanvisningarna 2013
Download