Hur kan fiber säkra liv på landsbygden?

Fiber får
att leva!
Hur kan fiber säkra liv på landsbygden?
Det är faktiskt väldigt enkelt. Fiber gör det möjligt för alla som älskar att bo på landet,
ung som gammal, att stanna kvar och leva ett aktivt och säkert liv. Med landets alla
njutningar i kombination med modern teknik. Fiber gör vårt område attraktivt för nya
generationer och företag som i sin tur skapar liv och arbete.
Varför skall du ansluta dig till fibernätet?
Framtiden är så mycket mera än att bara surfa lite på nätet och betala sina räkningar.
Kraven från framtidens internet och onlinetjänster är en snabb, stabil och säker
uppkoppling. Kom ihåg att framtiden är här innan vi anar.
Internet är så mycket mera än att bara surfa
Tv, Musik och Telefoni. Larm och Omsorg.
Säkerhet och Nyckelhantering. Rörelse- och Videoövervakning. Fjärrhälsa och
Fjärrmedicin. Patientövervakning och Fjärranalys Studier på distans.
Det är klokt att framtidssäkra din fastighet
Ny teknik når oss i en allt snabbare takt. Det som var högteknologi bara för något år
sedan är idag hopplöst föråldrat. Fiber är en framtidssäker lösning för dig och din
fastighet. Fiber garanterar ett driftsäkert nät konstant höghastighet som du lugnt kan
surfa in i framtiden med.
En annan framtidsaspekt är att en fastighet med fiber blir mera attraktiv för en potentiell
köpare än vad en fastighet utan fiber är.
Del av område för tilltänkt fiberanslutning
www.Hallarod.eu/fiber-i-hallarod
Varför är ett snabbt internet så viktigt?
På Internet fördubblas kapacitetsbehoven var 18:e månad. För att möta dessa krav är en
fiberanslutning den enda lösningen på framtidens behov.
När ADSL utlovar 10eller 24 Mbit/s så är det ytterst få kunder som får uppleva det.
Dessutom är trafiken inte dubbelriktad. Om du kommer upp i 24 Mbit/s när du hämtar
data så kan du bara skicka data i 0,5 - 1 Mbit/s.
Genom att ansluta din fastighet med fiber framtidssäkrar du din fastighet och skaffar
framtidens internetanslutning redan idag. Genom den höga hastigheten finns det också
utrymme att ansluta fast telefon, TV med ett stort antal kanaler, larm och andra
trygghetslösningar.
Varför är 4G och mobilt bredband inte någon lösning?
På den mobila motorvägen är du inte ensam. När inga andra använder det mobila nätet
går allt i en rasande fart. Men så fort många användare är på, rasar hastigheten direkt.
Svarstiderna är också längre vilket gör att nätet uppfattas långsammare.
Det finns flera argument som talar emot den mobila lösningen. För det första är
datamängden oftast begränsad. Räknar vi med några datorer i familjen som skall
uppdateras, man streamar TV, film och musik så försvinner Gigabitarna ganska fort.
Använder vi större datamängder blir detta en dyr lösning. Framtidens internetlösning
stavas F-I-B-E-R
www.Hallarod.eu/fiber-i-hallarod
Höörs kommun som samarbetspartner
Tillsammans med Höörs kommun har vi tagit fram en unik lösning för att
bygga fibernät i vårt område. Hela utgångspunkten för att bygga vårt nät är att
vi söker bidrag ur landsbygdsprogrammet. Bidragsnivån för detta är i Skåne
60%. Höörs kommun, via sin IT strateg, går in och administrerar projektet och
garanterar också finansieringen under byggtiden. Förening- ens ansvar är att
få så många som möjligt intresserade att ansluta sig samt att upprätta
markavtal med berörda markägare.
Jordbruksverket ställer krav på att nätet skall vara öppet för att ge bidrag.
Detta tycker vi i föreningen också är den absolut bästa lösningen. Det kommer
att fungera på samma sätt som med våra fasta telefoner idag.
Det betyder att var och en som ansluter sig till vårt nät fritt kan välja mel- lan
ett stort antal leverantörer och välja den leverantör som man tycker levererar
den bästa tjänsten. Att det blir konkurrens i nätet gör att priserna blir lägre.
Vilka är fördelarna:
Öppet nät (möjlighet att välja tjänsteleverantör)
Möjlighet till bidrag via landsbygdsprogrammet(60%)
Hur mycket kommer det att kosta mig?
Detta är en ytterst relevant fråga! På nästa sida kan du se exempel på
besparingar.
Bidragsdelen är cirka 60 % (man får inget bidrag för markintrång) vilket
innebär att för varje krona som din fiberanslutning kostar så får du 60 öre i
bidrag. Väljer du att inte ansluta dig nu när det finns möjlighet till bidrag, så
kommer du sedan att få betala hela kostnaden själv. Denna kostnad ligger i
regel på drygt 25 000 kr. Nätet kommer dessutom att vara stängt för nya
anslutningar under de första 5 åren. Vår målsättning är att den egna
ekonomiska insatsen ska hamna under 20 000 kronor per fastighet. Den exakta
kostnaden är inte klar idag, utan först när slutredovisning av projektet sker.
Mest sannolikt är att projektet blir billigare och då blir det pengar tillbaka
(inget vinstsyfte).
Kopparnätet släcks ner
Redan idag är man igång att bygga fibernät inne i Höörs tätort. Södra Färs Fiber
och Billinge-Stockamöllan Fiber är på god väg med sina projekt. De har
kommit långt i planeringen och har ett stort antal intresserade anmälda. Inom
vårt planerade område, hoppas vi på stort intresse allt eftersom information
och fakta angående fördelarna med fibernät når ut. Snart kommer det inte att
vara ekonomiskt hållbart att hålla dagens kopparnät igång. Vi som är med i
föreningen vill att alla som bor på landsbygden skall ha tillgång till samma
digitala teknik som idag är en självklarhet i städerna. Fibertekniken
underlättar livet på landsbygden, för alla generationer.
www.Hallarod.eu/fiber-i-hallarod
Dags att säga ja tack till en snabb lösning
Här är några exempel på hur kostnaderna kan se ut före och efter anslutning till ett
framtida fibernät. (Södra Frosta Fiber Ideell Förening Hurva/Löberöd.)
Idag
Fiberlösning via öppen fiber
Du sparar
med fiber
Telefon via kopparnät Telia Bas
Telia IP telefon via fiber
85 kr/mån.
165 kr/månad
80 kr / månad
ADSL Bredbandsbolaget 8-12
Internet 100/10 Alltele
339 + 75 kr/månad = 414 kr/månad
329 kr / månad
ADSL Bredbandsbolaget 8-12 + telefon
plus Telia Bas via kopparnätet
Internet 100/10 Alltele plus telefon Bas
85 kr/mån.
140 kr/mån.
364 kr / månad
339 + 165 kr / månad = 504 kr/månad
ADSL Bredbandsbolaget 8-12 + telefon
Telia Bas via kopparnätet
Internet 100/10 Telia plus telefon Mini
339 + 165 kr / månad = 504 kr/månad
379 kr / månad
ADSL Bredbandsbolaget 8-12 + telefon
Telia Bas via kopparnätet
Internet 100/100 Telia Bredbandstelefoni
Digital-tv Start (7 kanaler)
468 kr / månad
36 kr/mån.
Internet 100/10 Telia Bredbandstelefoni
Digital-tv Mixa 8 + tvillingkort 628+49+90
= 718 kr / månad
214 kr/mån.
Internet 100/10 Telia Bredbandstelefoni
dygnet runt Digital-tv kanalpaket stor
673+49 = 722 kr / månad
125 kr/mån.
339 + 165 kr / månad = 504 kr/månad
ADSL Telia 30/12 + telefon Telia Bas via
kopparnätet + Boxer mix hela huset
388+165+379kr/månad = 932 kr/månad
ADSL Telia 8 + telefon Telia dygnet runt+
Canal digital (familjepaket)
308+230+308kr/månad = 847 kr/månad
125 kr / mån.
(Att låna 20000 kr med 5 % ränta ger en kostnad på 83 kr i månaden)
Du sparar pengar med en fiberanslutning.
Kostnaderna för fast telefon och internet minskar. Lägg sedan till nya tjänster och
funktioner som att hyra högupplöst film, att ansluta larm och andra tjänster. Möjlig- het
att arbeta hemifrån eller studera på distans är också andra fördelar.
Till detta kommer att du inte bara framtidssäkrar dig själv och din fastighet. Du kommer
också att öka värdet på den vid en eventuell framtida försäljning. Redan idag är
fiberanslutning av fastigheter på landsbygden ett viktigt argument vid försäljning.
Gör din intresseanmälan redan idag eller ta kontakt med någon av oss i föreningen om
du har frågor; [email protected] eller [email protected]
Fiber i Hallaröd är en arbetsgrupp som i dag utgår från Hallaröds hembygdsförening.
Föreningen/gruppen är en ideell förening utan vinstsyfte. Vi gör detta för att vi tror på
vår landsbygd och för att fiber är nödvändigt för att landsbygden ska utvecklas. Gå
gärna in på vår hemsida där det finns ytterligare information.
www.Hallarod.eu/fiber-i-hallarod