DOC - Europa.eu

advertisement
EUROPEISKA OMBUDSMANNEN
JACOB SÖDERMAN
EO/02/12
8 maj 2002
KOMMISSIONEN OCH PARLAMENTET UPPHÖR MED
ÅLDERSDISKRIMINERING VID REKRYTERING
Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, välkomnar kommissionens och parlamentets beslut
att med omedelbar verkan upphöra med användandet av åldersgränser vid rekrytering. "Besluten visar
att de verkligen har åtagit sig att i praktiken följa stadgan om de grundläggande rättigheterna som
proklamerades i Nice i december 2000" säger ombudsmannen.
När nyheten annonserades sade parlamentets ordförande Pat Cox: "Jag är glad att kunna informera er
att Europaparlamentets presidium vid sitt möte den 8 april 2002 har beslutat att inte längre använda
åldersgränser vid några uttagningsprov."
I ett brev till ombudsmannen sade kommissionens ordförande Romano Prodi att: "Inga uttagningsprov
som offentliggörs av kommissionen efter idag kommer att ange en övre åldersgräns för de sökande."
Båda institutionerna understryker att de inte kommer att godkänna användandet av åldersgränser vid
rekryteringsförfaranden som anordnas av det europeiska rekryteringskontoret. Detta kontor, som
kommer att organisera uttagningsprov för att rekrytera tjänstemän till alla EU:s institutioner och organ,
skall inrättas vid slutet av år 2002. Ombudsmannen hade vägrat att skriva under ett beslut om
inrättandet av kontoret om åldersgränser skulle komma att användas.
De flesta av EU:s institutioner och organ använder inte längre några åldersgränser. Ombudsmannen
kommer att fortsätta sin kamp för att användandet av åldersgränser upphör vid samtliga institutioner.
Jacob Söderman skrev nyligen ett brev till rådets generalsekreterare Javier Solana och kritiserade de
argument som framhållits för att rättfärdiga användandet. Dessa argument inkluderar ett
domstolsavgörande från 1972.
Ombudsmannens agerande grundar sig på artikel 21 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.
Denna förbjuder diskriminering på grund av ålder. Ombudsmannen menar att stadgan skall användas
av EU:s institutioner och organ eftersom den proklamerades högtidligt i Nice av ordförandena för de tre
mest betydelsefulla institutionerna. "Ett misslyckande att hålla sina löften kommer säkerligen att ha en
nedbrytande effekt på de redan anfrätta relationerna mellan EU och dess medborgare" säger Jacob
Söderman.
Breven från ordförandena Prodi och Cox, samt Södermans brev till Solana, finns på följande länk:
http://www.euro-ombudsman.eu.int/age/sv/default.htm
För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Ian Harden, Chef för den juridiska avdelningen, Tel: +32
(0) 2 284 38 49.
Europeiska ombudsmannen
1, avenue du Président Robert Schuman. F-67001 STRASBOURG Cedex. B.P. 403
Tel: +33 (0)388 17 23 13 - Fax: +33 (0)388 17 90 62 - E-post: [email protected]
Webbplats: http://www.euro-ombudsman.eu.int
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards