10 Polisbrist

advertisement
S Å
6 Djurens rätt
Vänsterpartiet
T Y C K E R
7 Brott & straff
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
P A R T I E R N A
8 Bostäder
Kristdemokraterna
9 Åldersgränser
Centerpartiet
10
Folkpartiet
Polisbrist
Moderaterna
Är det mansdiskriminering när krogar har olika åldersgränser för killar och tjejer?
Ja. Det är könsdiskriminering och sexistiskt eftersom det förutsätter att killar ska
ha yngre tjejer.
Ja. I princip är det diskriminering.
Självklart.
Det kan det vara. Det
tål att ifrågasättas varför man har olika gränser för olika kön.
Ja.
Nej. Däremot kan man
förstås tycka att det är
olämpligt av andra
skäl.
Det kan man tycka,
men enligt lagen är
det inte så.
Ja.
Nej. Hur åldersgränserna skall vara måste varje krog få
bestämma själv.
Nej. Det är upp till varje krogägare. Men den
som har dumma regler brukar inte få så
många gäster.
Om lagarna tillämpades skulle fler fällas för
olaga diskriminering.
Om någon fälls är ofta
en bevisfråga.
Det är förbjudet att
diskriminera. Det är
bra om vi alla är vaksamma. Då ska krogägaren anmälas!
Borde skilda åldersgränser på krogen förbjudas?
Ja. Men åldersgräns
för servering av alkohol behövs.
Könsdiskriminerande
åldersgränser bör i
första hand försvinna
genom självsanering.
Ja.
Det vore bättre om
krogbranschen själv
tog tag i problemet.
Bör möjligheterna öka att straffa krogar som nekar invandrare inträde?
Ja. Lagstiftningen behöver skärpas.
Sådana krogar bör fällas för olaga diskriminering vilket innebär
att serveringstillståndet ifrågasätts.
Ja. Rasism ska stoppas var den än dyker
upp!
Ja. Det är förbjudet redan idag.
Ja.
Ska 18-åringar – som är myndiga – få handla alkohol på Systemet?
Nej. Alkohol är ett gift
och unga behöver extra skydd.
Nej. En sänkning av åldersgränsen innebär
att tillgången på alkohol ökar bland yngre
tonåringar.
Ja.
Nej.
Nej.
Nej. 20-årsgränsen
förhindrar langning
ännu längre ner i åldrarna än vad som
redan sker i dag.
Ja. Kan man rösta och
köra bil bör man också
kunna få köpa alkohol.
Eftersom filmvåldet
blivit grövre anser vi
att en ytterligare åldersgräns på 18 år bör
övervägas.
Nej.
Ja. Censur av innehållet i vuxenfilmer ska
däremot avskaffas.
Nej.
Nej. Uppmuntra i stället
ungdomar att göra detta själva, gärna tillsammans med frivilliga
vuxna.
Nej.
Nej. Den nuvarande
körkortsåldern är rimlig. Däremot är det bra
med övningskörning
från 16 år.
Nej. Däremot är det lagom att börja övningsköra då.
Nej.
Nej. Gymnasiet ska
vara frivilligt.
Nej.
Nej.
Nej.
Alla ska ha lön efter
prestation.
Borde vissa filmer ha 18-årsgräns?
Nej. Vi vill ha kvar och
utvidga förhandsgranskningen av filmer.
Nej. Vi tycker de nuvarande åldersgränserna och censurbestämmelserna är bra.
Tveksamt, men så
länge vi har den myndighetsåldern kan en
gräns gå där för det
råaste.
Ska kommunerna ansvara för nöjesalternativ åt gymnasieungdomar?
Ja. Det ska finnas billiga och drogfria nöjeslokaler för ungdom.
Ja. Det är viktigt att det
finns bra ungdomsgårdar och ett brett utbud av andra aktiviteter.
Nej. Men borde göra
det av eget intresse –
för att behålla ungdomarna!
Kommunen bör kunna
erbjuda alternativ och
till exempel hjälpa
ungdomar med lokaler.
Vi vill ge kommunerna
större möjlighet till detta. Ung kultur ska utvecklas av ungdomar
själva.
Tycker ni att man borde få ta körkort vid 16 års ålder som i USA?
Nej. Unga förare råkar
ut för fler olyckor än
äldre som förare av
motorfordon.
Redan i dag kan ungdomar övningsköra
från 16 års ålder. Vi vill
först utvärdera detta.
Ja. När vi sänker rösträttsåldern till 16, bör
också körkort och
andra tillstånd få lägre
gräns.
Nej. Nuvarande system med övningskörning från 16 års ålder
tycker vi är bra.
Nuvarande regler där
du får börja övningsköra vid 16 års ålder är
bra.
Ska skolplikten utökas så att alla måste gå minst tre år i gymnasiet?
Nej. Men gymnasiet
ska utformas så att alla vill och kan gå där.
Nej. Tvång är inte den
bästa lösningen. De
allra flesta inser att
gymnasieskolan är
nödvändig.
Nej. Däremot bör det
göras mer attraktivt att
pröva på annat än
studier under ett år.
Nej. Ingen ska tvingas
till detta. Viktigt är att
ungdomar kan fortsätta sin utbildning av
eget intresse.
Vill ni ha särskilda, extra låga, ungdomslöner?
Nej. Vi vill att ungdomar kommer in på arbetsmarknaden på lika villkor som alla andra.
Nej.
Nej. Då blir ungdomar
bara billig arbetskraft.
Nej. Men allmänt lägre
ingångslöner och bättre löneutveckling.
Borde rösträttsåldern vid riksdagsvalet sänkas? I så fall, till vilken ålder?
Nej. Myndighetsålder
och rösträttsålder bör
vara lika.
Nej. Inte i dagsläget,
men vi utvärderar försök som gjorts i kyrkovalet och i Tyskland.
16 år för alla val. Nu!
Nej. Vi tycker dagens
gräns är rimlig.
Alla borde få rätt att
rösta det år som man
fyller 18 år.
Nej. Det tycker vi inte.
Nej. Det är rimligt att
man får rösta från
myndighetsåldern.
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards