s14099 - Riksdagens öppna data

advertisement
2009/10
mnr: A367
pnr: s14099
Motion till riksdagen
2009/10:A367
av Agneta Lundberg (s)
Diskriminerande åldersgränser
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om diskriminerande åldersgränser.
Motivering
Många krogar väljer att ha högre åldersgränser för män än för kvinnor, då
man på så sätt säger sig ha lättare att undvika stökiga gäster. Att
åldersgränsen för olika krogar är olika är i sig inget problem. Det är i stället
när samma krog har olika åldersgräns beroende på kön som det blir
diskriminerande. Denna form av diskriminering är oacceptabel. Därför bör en
översyn av reglerna göras i syfte att få till stånd en förändring.
Stockholm den 2 oktober 2009
Agneta Lundberg (s)
1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards