Astronomi l�ngre ut i rymden

advertisement
Lsj
Astronomi 021217
Astronomi: Längre ut i rymden 090603
Nedan följer en rad påståenden. Sätt ett S för de påståenden som är sanna och ett F för de påståenden som
är falska.
1
Vintergatan kan ha haft en kvasar i centrum tidigare.
2
Gravitationsvågor är små ändringar i rumtidens metrik som fortplantar sig med ljusets hastighet.
3
RR-Lyraestjärnor, cepheider, förmörkelsevariabler, och SnIa, bidrar alla till vår förståelse av universums
ålder.
Om MOND är korrekt så är kvasarer utslungade ur lokala galaxer, och befinner sig inte alls så långt bort
som deras rödförskjutning antyder.
4
5
Vattenbaserat liv kan aldrig observera ett universum med mycket mer mörk energi än vårt.
6
Vi känner till många svarta hål som väger 5 000 - 20 000 solmassor.
7
Planeter runt stjärnor inbäddade i HII-regioner är bra ställen att leta efter liv på.
8
Galaxers rotationskurvor stöder förekomsten av mörk energi.
9
Om den mörka energin har ett tryck som är minus dubbla densiteten (p/ρ = -2), så kommer solen aldrig att
bli en vit dvärg.
10 Av alla universums beboeliga planeter, finns sannolikt en majoritet i klotformiga stjärnhopar.
11 Galaxers rotationskurvor stöder förekomsten av mörk materia.
12 Hypotesen att UFO är främmande rymdskepp stöds av att varelserna beskrivs som människoliknande.
13 Gasen mellan galaxer i en galaxhop är mycket hetare än gasen i Lyman-alpha-skogen.
14 En galax av typ Sc innehåller normalt fler B-stjärnor än en galax av typ E4.
15 Av alla universums beboeliga planeter, finns sannolikt en majoritet runt dubbelstjärnor.
16
17
18
WIMPs och MACHOs är två hypotetiska former av mörk materia, som skulle kunna tillverkas i
partikelacceleratorer som LHC vid CERN
Neutriner från solen kan ge information både om solens fusion, om neutriners egenskaper, och om
eventuella WIMPs i solen.
Ett centimeterstort svart hål som träffar jorden kan uppsluka den. Men Hawkingstrålning, om sådan finns,
gör att tillräckligt små svarta hål är ofarliga.
19 Utan kosmisk strålning hade det funnits betydligt mer beryllium på jorden.
20 En stor del av alla galaxer har någon gång kolliderat med en annan galax.
21 Supernova typ II är klart vanligast i spiralgalaxer medan Sn Ia ofta förekommer även i elliptiska galaxer.
22 Att livet först uppstod på Mars, och sedan överfördes till jorden via meteoriter, är en försvarbar hypotes.
23 Det interstellära mediet är en påtaglig strålningsrisk för rymdskepp som åker med nära ljusets hastighet.
24
Hypotesen att UFO är främmande rymdskepp stöds av att de är så skickliga på att inte lämna handfasta spår
efter sig.
25 Vissa kvasarer ligger helt isolerade i rymden, utan galaxer i närheten.
26 Upptäckten av kosmiska strålar med 1022 eV energi skulle kullkasta grundläggande fysik.
27
Saturnus ringar kan ha uppkommit genom att en måne kom så nära Saturnus att dess Roche-lob blev mindre
än månen själv.
28 Det finns planeter i solsystemet där det omöjligt kan ha funnits liv.
29 Vi känner till många svarta hål som väger 5-20 solmassor.
30 Mörk energi har antingen negativt tryck eller negativ densistet, eller både och.
Download