Natur och Växter Allmän kurs Framtid

advertisement
Furuboda Folkhögskola ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga
och ansvarstagande människor i ett öppet och tillgängligt samhälle. Och det kämpar vi
hårt för att åstadkomma.
Folkhögskola
Allmän kurs Framtid
Natur och Växter
Rusta dig för din framtid.
Kunskap för din framtid såsom livskunskap och kost & hälsa är ämnen i denna kurs. Vi läser också
Är du intresserad av natur och trädgård och ser den positiva effekt naturen har?
svenska, engelska och matematik, allt för att du ska bli väl förberedd att möta din framtid. Denna
I Furubodas uppvärmda växthus har vi lektioner året om och vi utnyttjar också den
kurs är bra att avsluta dina studier på folkhögskolan med och kan då också med fördel kombineras
härliga naturen som omger oss. Profilen kombineras med studier i någon av våra kurser.
med hemteknisk profil.
Målsättning
Till
Allmän kurs, Mediakurs, Musikverkstan samt kursen På väg
Måletkan
med
är att du
ska och
varaVäxter
väl förberedd
att möta
din
igen
dukursen
välja profilen
Natur
som innebär
att du
för får
detta
måste du
självständig, få kunskap
om
6framtid,
tim/vecka
möjlighet
attbli
få grundläggande
trädgårdskunskaper
arbetsliv
och
boende
och
kunna
ta
beslut
som
gäller
dig
och din
och träna i en stimulerande miljö.
framtid. Vi arbetar med frågeställningar som; Hur kan du vara
med och påverka
ditt val
avatt
sysselsättning
och allthar
som
behövs
för
Omfattande
forskning
visar
natur och trädgård
stor
betydelse
attvår
göra
den möjlig?
Huroch
kanen
duträdgård
rusta digärför
framtid
som
en
för
hälsa.
Ett växthus
en din
ypperlig
miljö
som
självständig
person
som
tar
fullt
ansvar
för
ditt
eget
liv?
har positiv effekt bl a på blodtryck, stressnivå och förmågan till
Arbetsmetod
återhämtning.
Vi arbetar i mindre grupper utifrån dina förutsättningar och mål.
För att få än mer kunskap om framtiden gör vi studiebesök på
Arbetsmetod
banker,
affärer
Du får också
möjlighet
att
Iarbetsplatser,
vårt stora härliga
växthus
ochmm.
trädgården
runt omkring
arbetar
praktisera på någon arbetsplats under kortare eller något längre
vi, var och en utifrån sin förmåga, med växter och natur. Vi följer
tid.
årstidernas och naturens växlingar med allt från sådd till skörd,
Ämnesplan
arrangemang och trädgårdsplanering.
Språkverkstad: Vi arbetar med språkets olika delar – att läsa,
skriva, tala och lyssna – för att ge dig chansen att utveckla din
Iförmåga
vårt växthus
har vi
och krukor.
har
att göra
dinförsäljning
röst hörd,av
enväxter
förutsättning
för Där
utveckling
i
du
som samhälle.
deltagare möjlighet att delta i allt från beställning och
dagens
prismärkning till själva försäljningsmomentet.
Vardagsmatematik: I vår vardag möts vi av siffror i olika sammanhang när vi handlar, läser tidtabeller, lagar mat, använder
Ämnesplan/Ämnesbeskrivning
telefonen eller tittar på klockan. Vi kan även räkna på att renovera
Mark
och växtkunskap:
fårförberedd
bl a kunskap
om olika
så som
lägenheten
för att du skaDu
vara
för livet
efterväxter
skolan.
perenner, lök-/knölväxter och sommarblommor. Vad har dessa olika
Samhällsorientering: Vi diskuterar och lär oss om hur samhälväxtgrupper
behov? mänskliga rättigheter, lag & rätt och
let fungerar. för
Demokrati,
massmediasDu
roll.
får också görakunskap
individuella
ochman
valfria
fördjupVäxtskydd:
fårDu
grundläggande
om hur
undviker
ningsarbeten
läraoch
digandra
olika skadeangrepp.
sätt att söka fakta.
och
bekämparoch
ohyra
Engelska: Vi ägnar en stor del av lektionerna till att samtala för
att du ska bli säkrare på att tala engelska. Även läs- och skrivövningar ingår.
Framtidsplanering: Här arbetar vi med tiden efter Furuboda.
Vi tittar på ditt boende, din sysselsättning och fritid. Ja i stort
sett på allt som rör livet i framtiden. Vi arbetar aktivt med att
finna praktikplatser och för att komma ut på praktik.
Kursfakta:
1- 2 år
24 aug 2015
Ansökan: 1 maj
Antagningsvillkor: Studiebesök,
med samtal och prova-pådagar
Längd:
Kursstart:
1 (2)
1 (2)
Föreningen Furuboda Post: 296 86 Åhus Telefon: 044 - 781 46 00 E-post: [email protected] Hemsida: folkhogskola.furuboda.org
Furuboda folkhögskola Post: 296 86 Åhus Telefon: 044 - 781 46 50 E-post: [email protected] Hemsida: www.furuboda.se
Arbetslivskunskap: Först arbetar vi med den egna personligheten, självkänsla och självkännedom, allt utifrån varje enskild
deltagare i kursen. Därefter går vi mer in på att förbereda dig för
arbete och arbetslivskunskap. Hur fungerar det på en arbetsplats?
Hur gör man när man söker arbete, att svara på en annons, ta
kontakt och skriva CV.
Folkhögskola
Historia/Religion: I ämnet religion diskuterar vi och försöker
Ämnesplan
förstå
den värld och de människor som omger oss. Därför ges en
grundläggande genomgång av världsreligionerna. Syftet är att se
samband
och mångfald
hosoch
människor
något
berikande.
Motorkunskap:
Tekniskt
praktisktsom
kring
olika
fordonsmotoI rer.
ämnet
historia försöker
vi få en uppfattning
Fordonsvård,
t ex hjulbyten
och service.av att tiden är
föränderlig.
Samtidigt som människan är aktiv och har möjlighet
Trafikkunskap: Vi följer med i vad som händer angående nya
att påverka den historiska utgången. På ett lättsamt sätt delges ett
trafikregler och vägmärken.
urval av den historiska tiden, oftast med skönlitterära texter.
Omvärldskunskap: Nutidsorientering vi följer i media vad som
Tema:
arbetar vi med aktuella teman i vår omvärld,
händerVarje
i vår vecka
omvärld.
gärna med inriktning på arbete och framtid. Vid ett par tillfällen
Matematik:
Praktisk
matematik
utgångspunkt
från arbetet i
varje
läsår arbetar
vi under
någramed
veckor
med större ämnesövergripande
teman.
verkstaden.
Skrivarverkstad:: Vi
ordetFör
att kunna
Vardagsteknik
Viarbetar
pratarmed
om det
ochskrivna
undersöker
teknik
som viläsa
och förstå
instruktionsböcker
och produktbeskrivningar.
kommer
i kontakt
med i vår vardag.
Det kan vara verktyg, batterier,
silverstämplar,
hissar, TV-apparater
och mycket
annat. i bilen
IT: Här
får vi en överblick
över hur de olika
datasystemen
Att
köpa
möbler
på
loppis
och
renovera
dessa
är
också
något vi
arbetar och hur vi kan påverka dem.
kommer att lära oss.
Fritidskunskap: Här får du kunskap om idrott, föreningsliv och
Kost
Hälsa:
I ämnet Kost lagar vi mat med enkla råvaror och
andra&aktiva
fritidsintressen.
pratar om vad som är bra att äta och hur maten påverkar oss.
Foto/bild: Vi bilddokumenterar vårt arbete i kursen tillsammans
Målet är att du ska få tips på enkla och näringsrika rätter som du
med
vårlaga
bildlärare.
lätt
kan
och variera.
I Idrott:
ämnet IHälsa
arbetar
med attoch
skapa
förståelse för vadtränar
hälsa är,
vår fina
sim-, vi
sporthall
styrketräningslokal
vi.
gör egna hälsoprofiler och pratar om vad hälsa betyder.
Idrott: Vi provar på många olika aktiviteter: gympa, rullstolsbasket, löpning, stavgång, brännboll, orientering och boccia. Vi vill
visa på att alla kan vara med och idrotta på sina egna villkor.
Simning: I vattnet tränar vi hela kroppen efter egen förmåga.
Detta gör vi genom att simträna och ha vattengympa. Vi jobbar
också med att vara under vattnet, att kunna flyta och att kunna
slappna av.
Valbara ämnen
IT-kunskap: Grunderna i Officeprogrammet.
eller
Drama:
Med mycket glädje och skratt arbetar vi med små teateruppsättningar och improvisationer som ger ett ökat självförtroende och
social kompetens.
Skapande verkstad: Du får prova på och lära känna olika
material och tekniker inom bild och form, utveckla din förmåga att
se och förstå bild, samtidigt som din skaparkraft stimuleras.
Övningarna ger också möjlighet att träna perception och motorik.
eller
Musik: Vi spelar rock, pop och dansmusik med keyboard, gitarr,
trummor, bas och anpassade instrument. Vi lyssnar på musik och
lär oss om artister. Musikhistoria och instrumentlära ingår också.
22 (2)
(2)
Föreningen Furuboda Post: 296 86 Åhus Telefon: 044 - 781 46 00 E-post: [email protected] Hemsida: folkhogskola.furuboda.org
Föreningen Furuboda Post: 296 86 Åhus Telefon: 044 - 781 46 00 E-post: [email protected] Hemsida: www.furuboda.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards