Leva med långvarig smärta

advertisement
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Patientinformation
Leva med långvarig smärta
Information om långvarig smärta
Smärta är en viktig varningssignal om att det finns risk för skada eller att det har uppstått en
skada. Som skyddsmekanism är smärtan livsnödvändig men som en ständigt närvarande plåga
utgör den för många en källa till stress, ångest och sänkt livskvalitet.
Akut smärta uppstår när särskilda smärtreceptorer aktiveras vid en hotande eller faktisk
vävnadsskada. Skadan kan orsakas av ett trauma eller av långvarig muskelspänning p g a
stora krav eller oro. Efter omkoppling i ryggmärgen förs smärtsignalen vidare till hjärnan och
först då blir vi medvetna om smärtan. I kroppens komplexa smärtsystem finns också flera
smärtdämpande system t ex frisättning av endorfiner.
Vid långvarig smärta signalerar smärtreceptorerna även när skadan är läkt. Det leder till ett
lättretat smärtsystem och kanske också större smärtområde p g a ändrat signalflöde till
ryggmärg och hjärna. De smärtdämpande systemens aktivitet har istället minskat. I hjärnan
aktiveras även andra områden som påverkar känslor, humör, stress och sömn och vi upplever
inte bara smärta utan också andra obehag.
Långvarig smärta varierar, vissa perioder är bättre andra sämre. Den påverkas av många
faktorer både inifrån och utifrån. Att själv bli medveten om vad som gör att smärtan förbättras
eller förvärras är betydelsefullt. Det finns metoder som kan dämpa smärtupplevelsen, några
finns beskrivna här i häftet. Mediciner är bara en del av behandlingen. Det viktiga är att
smärtan fyller så lite plats som möjligt i livet, lev så ”vanligt” som möjligt. Försök att inte
oroa dig för smärtan. Oro är en av de faktorer som ökar smärtan.
Smärtupplevelsen kan påverkas genom medvetna val. Här följer några tips på metoder för
egenbehandling. Testa dem!
Genom att prova de här metoderna kommer du förhoppningsvis att få tillbaka ett mer
innehållsrikt liv, där smärtan tar mindre plats och du istället ägnar dig åt saker som du mår
gott av.
Låt också personer i din omgivning läsa det här informationsbladet.
www.regionorebrolan.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-18 73 82
1 (2)
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Patientinformation
Hantera lånvarig smärta
Distrahera dig själv när du har smärta. Alla har olika knep för att lindra smärta t ex värme.
Det kan också fungera bra att distrahera sig på olika sätt t ex ägna sig åt en hobby, umgås med
familj och vänner, läsa, lösa korsord, ta en promenad, lyssna på musik osv. På det här sättet
kommer smärtsignalerna att få konkurrens av andra intryck och smärtan blir mindre störande.
Var fysiskt aktiv. Kroppen är gjord för att vara i rörelse t ex genom att promenera, cykla, gå i
trappor eller sköta sysslor i hemmet. Orken förbättras, musklerna blir starkare och lederna
behåller sin rörlighet om du är aktiv. Dessutom förbättras bl a sömnen, immunförsvaret och
humöret. Det är viktigt att försöka få en så jämn aktivitetsnivå som möjligt och göra lika
mycket en bra dag som en dålig dag. Att röra på sig lite men ofta är bättre än att göra mycket
varje gång. Tänk på att arbeta i ett lämpligt tempo, att ta pauser och var noga med hur du utför
aktiviteten. Detta gör att du kan uppleva mer kontroll på smärtan.
Praktisera avspänning eller meditation. Stress och oro leder till ökad muskelspänning som,
i sin tur, ökar smärtan. Använd avspännings- eller meditations-övningar vid stress eller ökad
smärta. En vanlig form av avspänning är att fokusera på en kroppsdel i taget och lära sig
skillnaden mellan spänning och avspänning genom att först spänna och sedan slappna av. Att
meditera innebär att arbeta med sin uppmärksamhet, t ex genom att fokusera på andningen
genom att räkna andetag från 1-4 i 5-15 minuter. Så fort smärta, orostankar osv stör
uppmärksamheten, fokusera igen på andetagen.
Öka kommunikationen med dina närmaste. Din smärta påverkar även dem som finns runt
omkring t ex familj, vänner och arbetskamrater. Att lära sig leva med smärta kräver därför
förändring både för den drabbade och omgivningen. Tala med varandra och var lyhörda för
hur den andre uppfattar situationen. Påverkan på samlivet är vanligt och många personer med
långvarig smärta upplever försämrad sexlust och/eller svårigheter med fysisk intimitet.
Acceptera smärtan. Det här låter kanske märkligt, men du mår bättre om du accepterar din
smärta. Att acceptera smärtan innebär att konstatera att smärtan inte kommer att försvinna.
Det innebär också att du använder din tid och dina resurser till att börja leva ditt liv igen. Att
kämpa mot smärtan kan leda till att du blir mer och mer begränsad i ditt liv. Arbeta med
acceptans i samtal med vänner som stöttar dig, i professionella samtal eller kanske genom att
läsa böcker om andra människor som tagit sig igenom livskriser av olika slag.
www.regionorebrolan.se
Post 701 85 Örebro Besök Södra Grev Rosengatan, Örebro
Telefon 019-602 10 00 Telefax 019-18 73 82
2 (2)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards