Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta

advertisement
2015-11-16
Margareta Lunde-Martinson
Behöver du vara en detektiv för att
upptäcka smärta?
Kunna se det avvikande beteendet från det
redan avvikande beteendet, och sen
förklara och dokumentera det så
vårdinstanser förstår.
2
VILKA EGENSKAPER BEHÖVER DU?
3
1
2015-11-16
VETENSKAPLIGA STUDIER
”The expression of pain in infants with
developmental delays.” Mercer K, Glenn S. Child:
Care, Health & Development. 2004; 30(4):353360
VANLIGASTE TECKEN PÅ
SMÄRTA
Ljud
Självdestruktiv
Sömnen förändras
Beteendeförändringar
Minskad matlust
5
VERKTYG
2
2015-11-16
SMÄRTSKATTNINGSMALLAR
FLACC = Face Legs Activity Cry Consolability
BOSS = Beteende Observation & Skattning
av Smärta
BOSS
3
2015-11-16
Ditt hjälpmedel för analys av
smärta och obehag hos
personer med intellektuella
funktionsnedsättningar
KARTLÄGGNINGSFRÅGOR
Var finns smärtan?
Hur uttrycker personen smärtan?
När gör det ont?
Hur ofta kommer det?
Hur stark är smärtan?
Har smärtskattning utförts?
11
DOKUMENTATION
LIVSHISTORIA
PERSONBESKRIVNING
4
2015-11-16
Kunna se det avvikande beteendet från det
redan avvikande beteendet, och sen
förklara och dokumentera det så
vårdinstanser förstår.
13
Omsorgsassistenten på gruppboendet säger;
”Jag ger upp. Orkar inte tjata längre. Det är
ingen ide.
Ingen lyssnar på vad jag berättar om brukaren.
Men jag känner på mig att det är något.”
Sjuksköterskan som är ansvarig säger;
”Jag vet inte om det behövs läkarkontakt,
för vad är egentligen problemet? Vad ska jag
informera om?
Dokumentationen är inte så bra på
gruppboendet”
5
2015-11-16
Läkaren på vårdcentralen säger;
”Jag vet inte var jag ska börja. Personen är så
svårundersökt och det tar så lång tid. Har inga
tydliga symtom och det är för lite information.
Svårt att förstå vad det handlar om”
Kunskap
Lyssna
Veta det normala
Samarbeta
Annorlunda smärtkommunikation
Engagemang
Smärtskattningsmallar
Det är bra med fysisk aktivitet
men också återhämtning med
vila, för att förebygga smärta.
18
6
2015-11-16
Margareta LundeLunde-Martinson
Smartbojen Utbildning AB
Mail: [email protected]
www.smartbojen.se
Finns också på facebook
7
Download