Plan for beteendehantering

advertisement
Plan för hantering av Xs beteende i verksamheten YY
Baserat på plan av Anne-Christine Svahn, Heldagsskolan Rullen
Planen används för att kartlägga konkreta beteende i syfte att kunna utvärdera personalens
insats.
Nuläge, kartläggning
Beskriv Xs problemskapande beteende konkret. Vad gör X?
Vilken konflikt skapar Xs beteende?
För vem är det ett problem? X, andra brukare, en i personalen, alla i personalen?
Ökar X sin självkontroll genom genom sitt beteende?
Vad säger X NEJ till genom sitt beteende?
Vilka affekter i Xs omgivning ökar Xs problemskapande beteende?
Uppstår beteendet enbart i kravsituationer?
Bygger vår metod på vädjan, tillrättavisning, straff, konsekvens eller belöning?
Lägger vi omedvetet ansvar på X för beteendet? På vilka sätt?
Ställer vi omedvetna krav på X kring att förstå konsekvens av sitt eget handlande, kring
flexibilitet, uthållighet, impulskontroll, sociala förmågor, stresstålighet, överskott eller
följsamhet?
Önskad läge, metod
Beskriv det önskade beteendet.
Hur kan vi som personal ta ansvar för att uppnår det?
Vad kan personalen göra för att stödja Xs strävan att behålla självkontrollen?
Hur skapar vi förutsättning för X att välja ett fungerande beteende/säga JA till önskat
beteende?
Beskriv HUR X erbjuds struktur, vi-upplevelser, val, personal som leder, tid, att få bli färdig,
att bli redo, få påminnelse utan press, mutor och motiverande handlingar.
Hur bemöter vi X för att minska affekt och skapa lugn?
Vilka avledningar fungerar på X?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards