Anmälningstalong till föreläsning om Hantering av

advertisement
Föreläsning om
Hantering av problemskapande beteenden.
Tisdag 2 april 2013 kl. 17.00 – 20.00, Sessionssalen i
bibliotekshuset Karlstad.
Oftast definieras problemskapande beteende utifrån beteendet. Det kan vara våld,
skadegörelse, glåpord eller självskadande beteende. De flesta pedagogiska och
psykologiska metoder som har utvecklats kring problemskapande beteende har fokuserat på
att ändra beteendet. Bo Hejlskovs metoder fokuserar i stället på hantering av beteendet och
mötet med barnet/en och vuxna bygger på affektteori och neuropsykologi.
Föreläsare: Bo Hejlskov Elvén är leg psykolog och arbetar som föreläsare och handledare
kring hantering av problemskapande beteende.
Målgrupp: föreläsningen riktar sig till alla som kommer i kontakt med personer med
neuropsykiatriska diagnoser.
Kostnad: 150 kr för medlem, 250 kr för icke medlem.
Anmälan: Endast skriftlig anmälan (helst via mail). Det går bra att anmäla fram till torsdag 28
mars.
Välkomna!
Vid frågor ring 070 522 17 67 eller e-post [email protected]
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan.
Anmälningstalong till föreläsning om
Hantering av problemskapande beteenden.
Tisdagen 2 april 2013 kl. 17.00 - 20.00, Sessionssalen i bibliotekshuset, Karlstad.
Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person).
Vi tar endast emot skriftliga anmälningar (gärna via mail) Det går bra att anmäla fram
till den 28 mars. Förutsatt att det finns platser kvar.
Deltagare eller kontaktperson via gruppanmälan:
Totalt antal deltagare (vid gruppanmälan):
E-post adress för bekräftelse:
@
Telefon, helst mobil:
Fakturaadress (fullständig fakturaadress för att anmälan ska registreras- tänk på att
fakturaadressen ska vara korrekt och innehålla eventuellt referensnummer).
150 kr/ person medlem
250 kr/person icke medlem
Pengar sätts in på föreningens plusgiro: 4948478-5. Skriv tydligt namn och namn på
föreläsningen, så vi vet vem som betalt in.
Download