2014-09-08 kl 8.30 - 16

advertisement
Föreläsning
Hantering av problemskapande beteende i
omsorgen och psykiatri
Ort: Motala, Lokal: Carlsund utbildningscenter
När: 2014-09-08 kl 8.30 - 16
Konflikter, våld och självskadande beteende är vanliga i omsorgen och psykiatrin. Man har
haft olika metoder för att lösa de problem det innebär. De flesta metoderna har dock
fokuserat på behandling av brukaren.
Temadagens fokus är inte behandling, men hantering av beteendet och mötet med
brukaren. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har
visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande
beteende.
Målet med föreläsningen är att dels erbjuda effektiva metoder, dels ge deltagarna en ram
att utveckla egna metoder utifrån.
Ur innehållet;




Undvik känslan av maktlöshet vid problemskapande beteende.
Lär dig känna igen tecken på att arbetet är på väg åt fel håll.
Lär dig att få brukaren att samarbete genom att du ändrar ditt bemötande i
kravsituationer.
Lär dig hantera våld och hot om våld.
Målgrupp
Personal inom omsorgen och psykiatri
Utbildare
Bo Hejlskov Elvén är leg psykolog och jobbar med handledning och utbildning kring
problemskapande beteende hos barn och vuxna i skolan, på boenden, i psykiatrin och
kriminalvården. Han har under 2012 utkommit med boken ”Utvecklingsrelaterade
funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet”.
Bo är en mycket uppskattad föreläsare som uppmärksammats för den människosyn han
förmedlar och för sin respektfulla inställning till brukare.
Hålltider
8:30 – 9:00 Registrering och kaffe
9:00 Föreläsning
12:00 – 13:00 Lunch
16:00 Avslutning
Pris: 745 kr, exklusive moms.
I priset ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe. Lunchrestaurant finns i samma hus.
Sista anmälningsdag är den 29/8. Anmälan är bindande. Du får gärna skicka en kollega om du
får förhinder.
Anmäl dig här:
Vid frågor kontakta:
Therese Skog via mail [email protected] eller 072-0092375
Download