Ångest - Metiskurser

advertisement
KONTAKT
[email protected]
070-001 14 41
Informationsblankett
METIS-kurs: Ångest- och tvångssyndrom hos barn
och ungdomar.
Kursämne: Ångest- och tvångssyndrom hos barn och ungdomar.
Syfte: Kursen syftar till att ST-läkaren ska kunna bedöma, handlägga
och behandla ångest-, tvångssyndrom samt relaterade syndrom hos
barn- och ungdomar. ST-läkaren ska även tillägna sig teoretisk bakgrund
för ovanstående.
Kursstart: 2016-10-24
Kursmötesdagar: 2016-11-22 - 2016-11-24
Kursslut: 2016-12-23
Ort: Malmö
Pris: 5000-7000 kr, pris justeras efter antal deltagare
Kursadministratör: Bibbi Nordlund
Kursgivare: Beata Bäckström, Björn Ramel
Delmål SOSFS 2008:17 BUP: 3, 5, 15
Delmål SOSFS 2015:8 BUP: c3, c5, b3, a2
OBS! Kursen ges endast om tillräckligt antal anmälda.
Download