SK-kurs
IPULS
24 platser
Klinisk mikrobiologisk metodik
29 januari-2 februari, 2007, Malmö
Introduktion till de metoder som används inom klinisk
mikrobiologi, dess användbarhet och dess begränsningar
12 november-16 november, 2007, SMI
Metoder för typning av mikrobiologiska agens, uppsättande av
nya molekylärbiologiska metoder med hjälp av primerval och
fylogenetisk analys, mykologi, parasitologi samt metodik för
kvalitetssäkring
Den nya specialiseringsutbildningen
Klinisk bakteriologi och virologi
Utbildningsutskottet
•
•
•
•
•
Annelie Brauner
Åsa Melhus
Tinna Åhren
Arne Kötz, ST
Karin Tegmark, Wisell, ST
•
•
•
•
Lena Dillner
Britt Åkerlind
Urban Kumlin
Kari Johansen
Läkare sysselsatta inom HoS november 2004
•
•
•
•
•
•
•
136 kliniska bakteriologer
55 kliniska virologer
89 har två eller tre specialistutbildningar
10 kliniska bakteriologer och virologer
34 bakteriologi och infektion
12 virologi och infektion
7 har tre specialistutbildningar, varav 1 individ är specialist i
bakteriologi, infektion och klinisk kemi
Fördjupning
Bakteriologi
eller
Virologi
Målrelaterat
Valfri del
Vårdhygien
Mykologi
Parasitologi
Klinik
Infektion
Pediatrik
Hematologi
Transplantation
Intensivvård
Hud/Venerologi
~18 månader
Klinik
~6 månader
Grundläggande
Bakteriologi
och
Virologi
inklusive
molekylärbiologiska
metoder
~ 36 månader
(18 bakt + 18 vir)
12 st
Medicinska delmål 1-3
ST-läkaren ska utveckla en god kännedom om..
•
Scientific basis of clinical microbiology including microbial structure,
genetics, taxonomy, host defence mechanisms, the immune system,
microbial pathogenesis, epidemiological surveillance, epidemiological
notification, antimicrobial agents including their mode of action and
mechanisms of microbial resistance
•
Laboratory safety, sterilisation and disinfection, quality control,
accreditation schemes
•
Handling of specimen, assess degree of urgency, decide upon further
testing of a specimen, results reporting, be aware of reference
facilities, understand the evidence base behind Standards of Practice
(SOPs)
12 st
Medicinska delmål 4-5
ST-läkaren ska utveckla en god kännedom om..
•
Microscopy including understanding the principles of light, fluorescent
and electron microscopy, perform routine staining techniques including
fluorescent dyes, be familiar with appearance of stained preparations
and be able to recognise artefacts and their possible origins
•
Culture methods for bacteria, viruses, fungi and parasites, have a basic
understanding of the diversity of microbial metabolism, be aware of the
wide range of selective, enrichment and inhibitory media available for
general and specialised use, be familiar with physical growth
requirements of microorganisms, be able to process all common
specimens, recognise potential pathogens on culture plates or cells, be
familiar with methods for environmental samples.
12 st
Medicinska delmål 6-8
ST-läkaren ska utveckla en god kännedom om..
•
Further processing of isolates including serotyping, ELISA, latex
agglutination, immunofluorescence, electron microscopy,
chromogenic agar, identification media, molecular identification,
genotyping by sequencing, hybridization etc.
•
Antimicrobial use including range of therapies available for infectious
disease, the clinical indications for their use, their mode of action,
their side effect profile, pharmacokinetics and the antibiotic/antiviral
susceptibilities of an isolate using the common techniques, be able to
perform minimum inhibitory concentration, be familiar with strengths
and weaknesses of automated susceptibility tests and resistant
phenotypes of common bacteria, viruses, parasites and yeasts.
•
Infection control in hospital and community
12 st
Medicinska delmål 9-11
ST-läkaren ska utveckla en god kännedom om..
•
Molecular microbiology and emerging technologies including have a
basic understanding of molecular biology technology (DNA/RNA
preparation, hybridisation, nucleic acid amplification techniques, to
critically evaluate the need for emerging techniques including costeffectiveness
•
Data handling including computerised data handling, the need for data
protection and confidentiality, data archiving and report validation,
statistics and presentation skills
•
Clinical experience including undergone clinical training in infectious
diseases, pediatrics, hematology, transplantation, dermatology,
gynecology, general practice, vaccinology and intensive care
12 st
Medicinska delmål 12
ST-läkaren ska utveckla en god kännedom om..
•
Management of a laboratory including budget control, personnel
management, team working, negotiation skills, strategic planning,
preparation of a business plan, contracting processes
Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete delmål 1-3
ST-läkaren ska utveckla en god kännedom om..
3 st
• Kunna formulera hypoteser
• Kunna kritiskt granska och utvärdera vetenskapliga studier
• Kunna sammanställa resultat i form av projekt, abstract,
fallstudie eller artikel
Frågor till diskussion
•
•
•
•
•
•
•
•
Långa vistelser för ST-läkaren i annan stad för att fullgöra virologi och
bakteriologi vid universitetsklinik
Svårigheter för universitetslaboratorierna att ta emot ST-läkare som
måste få sin kompetens
Ryggsäckspengar från hemklinik
Placering vid laboratorium inriktat på epidemiologisk typning av
mikroorganismer
Tidigare genomgången specialistutbildning
SK-kurser metoder, kvalitetssäkring, infektionsepidemiologi
Samordna mål och delmål med närliggande specialiteter
Ordna strimmor av utbildningsblock i klinik parallellt med labtjänstgöring