18 månader - Mikrobiologi.net

advertisement
Den nya specialiseringsutbildningen
Klinisk bakteriologi och virologi
Utbildningsutskottet
•
•
•
•
•
Annelie Brauner
Åsa Melhus
Tinna Åhren
Arne Kötz, ST
Karin Tegmark, Wisell, ST
•
•
•
•
•
•
Lena Dillner
Britt Åkerlind
Urban Kumlin
Kari Johansen
Parasitolog
Mykolog
Läkare sysselsatta inom HoS november 2004
•
•
•
•
•
•
•
136 kliniska bakteriologer
55 kliniska virologer
89 har två eller tre specialistutbildningar
10 kliniska bakteriologer och virologer
34 bakteriologi och infektion
12 virologi och infektion
7 har tre specialistutbildningar, varav 1 individ är specialist i
bakteriologi, infektion och klinisk kemi
Fördjupning
Bakteriologi
eller
Virologi
Målrelaterat
Valfri del
Vårdhygien
Mykologi
Parasitologi
Klinik
Infektion
Pediatrik
Hematologi
Transplantation
Intensivvård
Hud/Venerologi
~18 månader
Klinik
~6 månader
Grundläggande
Bakteriologi
och
Virologi
inklusive
molekylärbiologiska
metoder
~ 36 månader
(18 bakt + 18 vir)
Frågor till diskussion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Långa vistelser för ST-läkaren i annan stad för att fullgöra virologi och
bakteriologi vid universitetsklinik
Svårigheter för universitetslaboratorierna att ta emot ST-läkare som
måste få sin kompetens
Ryggsäckspengar från hemklinik
Dubbelt handledarskap
Placering vid laboratorium inriktat på epidemiologisk typning av
mikroorganismer
Tidigare genomgången specialistutbildning
SK-kurser metoder, kvalitetssäkring, infektionsepidemiologi
Samordna mål och delmål med närliggande specialiteter
Ordna strimmor av utbildningsblock i klinik parallellt med labtjänstgöring
Download