Studierektorsdag 9 nov, kursinformation

advertisement
Kursinformation
Studierektorsdagen
16-11-09
Lovisa Farnebo MD, PhD
Övergripande ST-studierektor
Överläkare ÖNH
Utbildningscurriculum för SThandledare i RÖ
Grundutbildning
ST-handledare
ST-LIV
Studierektorsutbildning
+SR-möten
ST-introduktion för HL och ST-läkare
Kurscurriculum Östergötland
Obligatoriska kurser för alla specialiteter
Obligatoriska kurser för många specialiteter
Delmål a1
Medarbetarskap,
ledarskap och
pedagogik
Ingår i "ST-LIV"
Delmål b1
Kommunikation med
patienter och närstående
Ingår i vår kurs
”Patientkommunikation för STläkare”
Delmål a2
Etik, mångfald och
jämlikhet
Ingår i vår kurs "Etik för
ST-läkare"
Delmål b2
Sjukdomsförebyggande
arbete
Ingår i vår kurs
"Patientkommunikation om
levnadsvanor -motiverande
samtal"
Delmål a5
Medicinsk vetenskap
Ingår i vår kurs
”Forskningsmetodik för STläkare”
Delmål b3
Läkemedelsbehandling
Ingår i Socialstyrelsens webbkurs "Specialitetsövergripande
klinisk farmakologi för STläkare"
Delmål a6
Hälso- och sjukvårdens
organisation
Ingår i ST-LIV
Delmål b4
Försäkringsmedicin
Ingår i vår kurs
”Försäkringsmedicin för STläkare”
Delmål a6
Lagar och andra
föreskrifter
Ingår i vår kurs ”Juridik för
ST-läkare”
Delmål b5
Palliativ vård i livets
slutskede
Ingår i vår kurs
”Palliativ vård i livets slutskede”
För mer info se ST-hemsidan
Kommunikationskurs
• SOSFS 2015:8 - även kirurgiska spec
• Ny regi sedan våren 2016
• 4 dgr
4
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards