Informationsblankett

advertisement
KONTAKT
[email protected]
070-001 14 41
Informationsblankett
METIS-kurs: Från normbrytande beteende till
antisocial utveckling hos barn och ungdomar
Kursämne: Från normbrytande beteende till antisocial utveckling hos
barn och ungdomar
Syfte: Kursen syftar till att ST-läkaren ska kunna identifiera, utreda och
initiera behandling för barn och ungdomar med normbrytande beteende
och/eller antisocial utveckling. Vidare ska ST-läkaren ha kompetens att
följa upp och utvärdera behandlingsinsatserna utifrån ett psykiatriskt
perspektiv. Kursen syftar också till att ST-läkaren ska lära sig
förutsättningarna för konstruktiv samverkan med relevanta parter (t.ex.
skola och socialtjänst).
Kursstart: 29 aug 2017
Kursmötesdagar: 26 sep - 28 sep 2017
Kursslut: 26 okt 2017
Ort: Stockholm
Pris: 6.000 - 8.000 kr beroende på antal deltagare.
Kursadministratör: Xiangwei Zhu
Kursgivare: Clara Hellner
Delmål SOSFS 2008:17 BUP: 3, 4, 8, 9, 12, 15
Delmål SOSFS 2015:8 BUP: c3, c4, c8, c9, c12, a2, a6
OBS! Kursen ges endast om tillräckligt antal anmälda.
Download