inledning - Bicycling

advertisement
Marknadsundersökning 2007
Innehåll
Sidan
Förord och summering
3
Läsarens mediakonsumtion
4-8
Cykel- och konsumtionsvanor
9-15
Vem är läsaren?
15-16
Utgivningsplan 2008
17
© Cykeltidningen Kadens 2007
2
Kadens stora marknadsundersökning 2007
Vi på Cykeltidningen Kadens strävar hela tiden efter att göra en så bra svensk cykeltidning som möjligt.
Det har varit vår målsättning från start. Men vi har också tagit på oss den svåra uppgiften att skriva om
landsväg, mountainbike och friåkning i en och samma tidning. Det är ganska väsenskilda företeelser, men
vår mix verkar ändå fungera. Det roligaste jag vet är att som chefredaktör få höra av inbitna
landsvägsrävar att de tycker det är intressant att läsa om friåkarna, även om de själva aldrig skulle
drömma om att ge sig på det. Det är en fin komplimang.
Cykelbranchen växer och blir samtidigt alltmer segmenterad. I oktober fyller mountainbiken trettio år. På
70-talet fanns det få alternativ till landsvägscyklingen. Idag är alternativen många. Det innebär också att
cyklingen som företeelse att nå fler människor än någonsin. Det finns något för alla smaker och behov.
Men det innebär också att våra läsare och era kunder blir allt svårare att definiera. Vilka är de –
cyklisterna?
En läsarundersökning är förstås ett sätt att få veta mer om de cirka 40 000 läsare Cykeltidningen Kadens
har. Och då det har gått ett par år sedan sist kände vi att det var dags igen. Denna undersökning är mer
omfattande än sist och vi fick fram en hel del spännande information som vi gärna vill dela med oss av till
er i cykelbranschen. Som ett tack för allt stöd och den fina respons vi har fått. Vi hoppas att den kommer
till användning.
För vår egen del är resultatet av undersökningen mycket glädjande. Värt att nämna är att snittbetyget våra
läsare ger tidningen är 4,5 på en skala mellan 1 och 6. Det högsta betyget får Roberto Vacchis Eurosportsidor. Att Roberto är populär visar inte minst att hans blogg på www.kadens.se hade 80 000 unika
besökare under Tour de France i juli månad.
Och hur ser snittläsaren av tidningen ut? Han är en man i åldern 40 år som i snitt tjänar 329 000 kronor
om året. Han är också en av dina potentiella kunder.
Hör gärna av dig till oss om du har några frågor om Cykeltidningen Kadens och vår läsarundersökning.
Trevlig läsning!
Stefan Larsén, chefredaktör
08-545 535 38
[email protected]
Robert Karlsson, marknadschef
08-545 535 36
[email protected]
Om undersökningen
Kadens läsarundersökning genomfördes på kadens.se under perioden 15 juli – 20 augusti 2007.
I denna sammanställning presenteras inte samtliga frågor från undersökningen. Totalt svarade 570
personer på undersökningen varav 370 st (65 %) var prenumeranter och resterande lösnummerköpare
(120 st). 80 st personer läste tidningen på annat vis (bibliotek, cirkulationslistor, vänner).
© Cykeltidningen Kadens 2007
3
Läsarens mediakonsumtion
Hur många gånger läser du uppskattningsvis ett nummer av Cykeltidningen Kadens?
Kommentar: 77 % av våra läsare läser varje nummer av tidningen tre gånger eller fler. Man brukar i tidningsbranschen
säga att varje tidning läses av ca. tre till fyra läsare. Räknar man då på att Kadens når 6 000 prenumeranter och 2 000 - 4
000 lösnummerköpare / utgåva innebär det att Kadens läses 24 000 - 40 000 gånger per utgåva. Noterbart är att en femtedel
av våra lösnummer säljer vi i vårt vackra grannland Norge.
Läser du annonserna i Cykeltidningen Kadens?
Kommentar:
Enligt Postens undersökning Reklam – Nja tack (2006) anger endast 2 av 10 möjliga av befolkningen (15-79 år) att de anser
reklam i tidningar/tidskrifter är störande. Urval övriga resultat:
8 av 10 anser att reklam reklam på Internet är störande.
8 av 10 anser att reklam i TV är störande.
9 av 10 anser att reklam i e-post är störande.
Tips till dig som annonsör:
Att repetera samma annons för många gånger är olönsamt. Läsaren kan ägna en hel del tid åt annonsen första gången han
ser den. Men sedan minskar den tid läsaren ägnar åt samma annons snabbt. Efter tre till fyra exponeringar har
observationen sjunkit till 25 procent av ursprungsvärdet. Det finns alltså mycket att vinna genom att rotera ett antal kreativa
lösningar. Detta ger bättre resultat av annonsering inte bara inom en titel utan även mellan titlar där man har identifierat
dubbeltäckning av läsare.
Källa:Sifomedia.se
© Cykeltidningen Kadens 2007
4
Tilltalar annonserna i Cykeltidningen Kadens dig?
Kommentar:
Vi tycker givetvis det är kul att våra läsare uppskattar våra annonsörers annonser. Vår grundtes vid denna frågeställning var
att cyklister tilltalas av cykelannonser för att sporten är så pass produktorienterad. Det verkar stämma väl!
Vilket betyg skulle du sätta på annonserna i Cykeltidningen Kadens?
Kommentar:
Vad sätter man för betyg på en annons? Frågeställningen är givetvis svår och anledningen till att vi valde att ställa den är
intresset från vår sida att veta hur ”mycket” våra läsare gillar annonserna. Snittbetyget blev 3,9 på en sexgradig skala, ett
ganska högt betyg.
© Cykeltidningen Kadens 2007
5
Har du någon gång påverkats till köp av annonserna i Cykeltidningen Kadens?
Kommentar:
Om vi utgår från att våra prenumeranter och lösnummerköpare (ca. 8 000 - 10 000 cykelintresserade) stämmer in på denna
siffran innebär det att över 5 000 personer påverkats till köp tack vare annonserna.
Enligt GfK Roper Public Affairs (2005) uppger endast 7 % att de köpt annonserad produkt / tjänst efter att ha exponerats för
tidningsannons. Samma undersökning säger att 50 % har agerat på något sätt efter att ha exponerats för tidningsannonsen.
Vårt intresse vid frågeställningen var att ta reda på om Cykeltidningen Kadens (som kan betraktas som en
specialintressetidskrift) har högre påverkan än en mer generell tidskrift. Skillnaden var dock högre än väntat, ett mycket
positivt besked.
Källa: alltomtidskrifter.se
Hur många gånger har du surfat in på en webbsida du fått tips om i Cykeltidningen Kadens?
Kommentar:
Vi ville tro att Cykeltidningen Kadens leder människor in på Internet. Därför ställde vi frågan. Vårt syfte med denna fråga
var att ta reda på hur många som använder våra webbtips eller surfar vidare på annonsörernas webbsidor. Enligt Retail
Advertising and Marketing Federation (RAMA) ligger snittet för tidskrifter i USA på cirka 47 procent för samma
frågeställning. Våra läsare ligger alltså något högre i detta avseende.
Källa: www.rama-nrf.org/
© Cykeltidningen Kadens 2007
6
Vilken är din främsta källa till information inför köp av cyklar och cykelrelaterade produkter?
Kommentar:
Internet lever 24 timmar om dygnet och på nätet kan man fördjupa sig i all oändlighet inom olika produktområden,
produkter och detaljer. Kadens.se kommer därför satsa hårdare på webben för att förse våra läsare (och presumtiva läsare)
med matnyttig information. Under hösten lanserar vi därför Prylbloggen med Daniel Rytz som ”prylguru”. Vi vågar påstå
att få människor kan prylar lika bra som han. Hans uppgift blir att testa, skriva och föra budskapet ut via ”World Wide
Web”. På så vis kan ni snabbt kommunicera ut produktnyheter till våra alla som vill ta del av dem.
För mera information om Daniel Rytz. Googla ”Daniel Rytz”.
Är du mer lojal mot varumärken som förekommer i cykelsammanhang som sponsorer?
Kommentar:
Att 8,5 procent anger ”Stämmer helt” som svar på frågan är naturligtvis väldigt roligt. Dessutom att så pass hög siffra
(nästan 50 %) angivit ”Stämmer delvis” tyder på att sponsring inom cykel kanske inte är så dumt. Trots alla
dopningsproblem som inte minst landsvägssidan har dragits med.
© Cykeltidningen Kadens 2007
7
Vad gör du med din Kadens när du läst klart den?
Kommentar:
Pressretur AB redovisar 2006 att 83 % av alla Sveriges tidskrifter går till återvinning. Det gör Sverige till ett av de bästa
länderna i världen på pappersåtervinning. Cykeltidningen Kadens sparas däremot i mycket hög grad enligt vår
undersökning, tidningen har med andra ord en mycket lång livstid.
Vilken/vilka typer av cykling är du mest intresserad av att läsa om?
Kommentar:
Landsväg är den företeelse som flest läsare är intresserade av enligt denna undersökning. Värt att notera är att denna
undersökning gjordes i samband med Tour de France vilket kan ha genererat en större andel svar från läsare som främst är
intresserade av landsväg. Samtidigt stämmer denna fördelning ganska väl överens med hur Cykelsverige ser ut när det
gäller deltagande i motionslopp och tävlingar på landsväg och mountainbike. En liten slagsida åt landsväg alltså – 65 % är
mest intresserade av det.
© Cykeltidningen Kadens 2007
8
Cykel- & konsumtionsvanor
Vad har du för typ/typer av cyklar?
Kommentar:
Även denna fråga visar att någon typ av landsvägscykel är den vanligaste cykel hos våra läsare. Givetvis äger flera fler
cyklar än en – i snitt 2,7 cyklar per person. Och det är en utveckling vi märker av – allt fler har flera olika typer av cyklar
för olika behov. En intressant trend är att cykelcross verkar ta fart på allvar nu, även om det är ett segment som fortfarande
är förhållandevis litet. En perfekt cykeltyp för många olika underlag och säsonger som allt fler börjar upptäcka.
Var handlar du dina cykelprodukter?
Kommentar:
Än så länge är den lokala cykelhandlaren förstahandsvalet för cykelkonsumenten. Men Internetbaserade butiker har en
mycket stor del av försäljningen enligt vår undersökning. Är branschen redo att möta en ökad konkurrens från prispressarna
inom EU? Vilka är konkurrensmedlen när priset inte längre kan matchas?
© Cykeltidningen Kadens 2007
9
När jag ska köpa cykelprodukter väljer jag i första hand butik utifrån:
Kommentar:
Den lokala cykelhandlaren kan fortfarande konkurrera även om det är tufft att matcha prispressare inom och utom Sveriges
gränser. När Internet lockar med låga priser , stort utbud och tillgänglighet (inte minst för de som bor långt ifrån en
cykelbutik) så är det fortfarande service som våra läsare (och dina potentiella kunder) värdesätter högst.
Uppskatta ungefär hur mycket pengar du lägger på ditt cykelintresse per år?
Kommentar:
Det handlar om stora summor om man gör en uppskattning. Om vi räknar på 40 000 läsare så spenderar 92,8 % av dem
över två och en halv miljard kronor på sitt cykelintresse under ett år (2 521 000 000). Och de resterande 7,2 procenten
lägger ytterligare minst 86 miljoner på sitt cykelintresse utöver detta.
© Cykeltidningen Kadens 2007 10
Planerar du att köpa en ny cykel inom närmsta året?
Kommentar:
En mycket stor andel planerar att köpa en ny cykel inom det närmaste året. Ett positivt tecken som ligger väl i linje med
den svenska högkonjunkturen och det ökade intresset för cykling som företeelse.
Om ja, vilken typ av cykel?
Kommentar:
Även här ser vi ett ökat intresse för landsväg samt inte minst mer nischade företeelser som tempo/triathlon samt cykelcross
– ganska små segment som växer snabbt.
© Cykeltidningen Kadens 2007 11
Hur många cyklar äger du totalt?
Kommentar:
Snittet ligger på 2,9 cyklar. Jämförelsetal från vår senaste undersökning är 1,7 cyklar. Är det ett utslag av att det görs fler
typer av cyklar för fler typer av cykling – det vill säga: har cykelbranschen skapat nya marknader genom att lansera nya
typer av cyklar? Eller är det ett tecken på ett ökat cykelintresse eller kanske bara en god ekonomi?
Vilket varumärke på energiprodukter (energikakor, energigel, sportdryck) köper du?
Kommentar:
Fyra fabrikat har 84 % av marknaden enligt vår undersökning. Bland övriga omnämnda märken finns Dahlblads och Parrot.
© Cykeltidningen Kadens 2007 12
Kan du tänka dig att åka på en arrangerad cykelresa?
Kommentar:
Intresset för arrangerade cykelresor är starkt stigande. Cykeltidningen Kadens som ägs av Spring Time Electronic
Publishing AB har ett systerbolag som heter Spring Time Travel, som varje år arrangerar löparresor runt om i världen.
Varje år reser fler än 2 500 resenärer med Spring Time Travel. Under 2008 lanseras därför nu också fem cykelresor
tillsammans med före detta proffscyklisten Glenn Magnusson, som ett svar på det växande intresset för cykelresor. På
agendan står resor till Flandern runt, Tour de France, Proffs-VM, Vätternrundan i Kina samt Birkebeinern i Kina.
Hur ofta cyklar du för tränings- eller nöjes skull?
Kommentar:
Och våra läsare cyklar – som träningsform eller för nöjes skull. 66,2 % cyklar mellan 3 - 10 gånger i veckan!
© Cykeltidningen Kadens 2007 13
Hur ofta transporterar du dig med cykel?
Kommentar:
En stor majoritet använder även sin cykel som transportmedel flera gånger varje vecka. Såväl landsvägscyklister som
mountainbikecyklister kan alltså antas även vara vardagscyklister.
Använder du pulsmätare?
Kommentar:
Svenska upplagan av löpartidningen Runner’s World ställde samma fråga i läsarundersökningen Den svenske löparen
2006. Där svarade 55 % att de använder pulsmätare. Cyklister är alltså pulsmätaranvändare i en mycket högre grad än
löpare. Är det för att cyklister i allmänhet är mer teknikintresserade och teknikvana?
© Cykeltidningen Kadens 2007 14
Använder du hjälm?
Kommentar:
Ett glädjande resultat. Vi är givetvis för hjälmanvändande och har som policy att aldrig publicera åkbilder med cyklister
utan hjälm.
Vem är läsaren?
Man eller kvinna?
Kommentar:
En tråkig fördelning tycker vi, men den avspeglar nog ganska väl hur det ser ut inom många områden på cykelsidan.
Cykelsport är fortfarande en i huvudsak mansdominerad företeelse. Men vi tror att det kommer fler kvinnor till
cykelsporten om branschen och sportens organisationer (och även cykelmedia förstås) satsar mer på kvinnorna.
© Cykeltidningen Kadens 2007 15
Hur många sjukdagar har du haft senaste året?
Kommentar:
Jämför man samma fråga i Den svenske löparen 2006 ser man att cyklister är friskare än löpare. Totalt uppger 93 % att de
haft 0-5 sjukdagar senaste året medan endast 75 % av löparna haft så få sjukdagar.
Källa: Den svenske löparen 2006
Man eller kvinna?
Kommentar:
En tråkig fördelning tycker vi, men den avspeglar nog ganska väl hur det ser ut inom många områden på cykelsidan.
Cykelsport är fortfarande en i huvudsak mansdominerad företeelse. Men vi tror att det kommer fler kvinnor till
cykelsporten om branschen och sportens organisationer (och även cykelmedia förstås) satsar mer på kvinnorna.
© Cykeltidningen Kadens 2007 16
Cykeltidningen Kadens preliminär utgivningsplan
Nummer
Utgivning
1
januari: Stor guide: alla lopp, nya cyklar och prylar 2008.
2
februari: Mountainbiketest 2008.
3
april: Racertest 2008.
4
maj: Inför Vättern runt.
5
juni:Tour de France-guiden.
6
september: Cykelcrosstest.
7
oktober: Mäss-special.
8
december: 2008 nyheter/tester.
Priser 2008 (alla priser ex. moms)
Uppslag
33 600 kr
Helsida
19 950 kr
Halvsida
12 075 kr
Kvartsida
7 350 kr
Marknadsansvarig annonser
Lasse Strand
Tel: 023-79 43 13
Mob: 070-545 25 07
[email protected]
Marknadsansvarig moduler och webb
Thomas Lagerström
Tel 0705-404045
Fax 023-29105
[email protected]
© Cykeltidningen Kadens 2007 17
Download