En vecka om - Finspångs kommun

advertisement
9–12 november 2015
En vecka om
psykisk
hälsa
Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik
Fri entré till alla aktiviteter under veckan
Välkommen!
Välkommen till Psykiatriska veckan 2015!
Psykiatriska veckan är en temavecka som sätter psykisk hälsa
i fokus. Psykiatriska veckan startades i slutet av 1990-talet
för att bredda kunskap och kännedom om psykisk hälsa,
vilket är en angelägen fråga även idag. Under veckan anordnas
en mängd aktiviteter med utgångspunkt i psykisk hälsa. Alla
aktiviteter har fri entré, är öppna för alla!
Psykiatriska veckan arrangeras i samarbete mellan Finspångs, Norrköpings,
Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, Psykiatriska kliniken i Norrköping,
Capio Psykiatri Norrköping, IFS (Intresseföreningen för schizofreni och liknande
psykotiska sjukdomar), RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) och
NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa).
Varmt välkommen!
Program
Biblioteken uppmärksammar veckan med tips och bokbord
Huvudbiblioteket, Finnvedsvägen 4, Finspång
Öppet: måndag-fredag kl. 8-19 och lördag kl. 10-16
Stadsbiblioteket, Södra Promenaden 105, Norrköping
Öppet: måndag–torsdag kl. 8-20, fredag kl. 8–18, lördag-söndag kl. 11–16
Bibliotek Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping
Öppet: måndag–torsdag kl. 10–19, fredag kl. 10–18, lördag kl. 10–16
Huvudbiblioteket, Garvaregatan 3, Valdemarsvik
Öppet: måndag–torsdag kl. 10–18, fredag kl. 10–17, lördag kl. 11–13
Måndag 9 november
Kulturhuset, Stora salongen, Bergslagsvägen 29, Finspång
13.00–14.00 FixYou. Moomsteatern framför en monolog av Mikaela
Javinger. Om när den inre svärtan är så stor att enda
sättet att härda ut är att skada sig själv. Vi möter Sara,
en ung kvinna som kämpar för att orka leva. Som pendlar
mellan hopp och förtvivlan, nedstämdhet och eufori.
Hennes sätt att härda ut är att skada sig själv och i perioder
vårdas hon i slutenvården. Inlåsningen är både rumslig
och inom henne. En visuell och känslostark föreställning
som låter Sara krypa nära intill dig, om du vågar släppa
in henne. Rekommenderad åldersgräns är 15 år!
Mingel i foajén efter föreställningen.
Stadsbiblioteket, Mellanrummet, Södra Promenaden 105, Norrköping
16.00–17.15 Biblioterapi - läsning som läkning. Metoden presenteras av Inger
Händestam, samtalsterapeut, och Maija Löfgren, bibliotekarie. De är
medlemmar i SPES och har använt metoden i samtalsgrupp för människor
som mist en närstående. Deltagarna i gruppen har läst böcker skrivna
med olika perspektiv och relationer till förluster genom självmord, hör
deras berättelser om hur läsning kan leda till läkning.
18.00
Endast !
g
förboknin
Författarbesök: Anna Jörgensdotter.
Drömmen om Ester är en biografisk
roman, löst spunnen kring konstnären
Ester Hennings liv och verk. Hon hade
nästan tagit sig in på männens konstarena,
när bakslaget kom och hon tvångsintogs
på Katarina sjukhus 1916, där hon blev
kvar tills hon dog 1985. Anna Jörgensdotter
fick Ivar Lo-priset 2010 för romanen Bergets
döttrar.
Förbokning, tfn: 011-15 27 06 eller
e-post: [email protected]
Mellanrummet öppnar kl. 17.30.
Tisdag 10 november
Studio Skandia, Drottninggatan 31, Norrköping
13.00–13.15 Psykiatriska veckan invigs av OSÖ, Operativ Samverkan Öster, som
representeras av Helena Broberg, verksamhetschef på vård- och omsorgskontoret Norrköpings kommun. OSÖ ingår i en samverkansorganisation
mellan länsdelens fyra kommuner och Region Östergötland.
13.15–14.00 Nationella samordnaren för psykisk hälsa och PRIO-satsningen
Kerstin Evelius ger sin bild av nuläge och framtid utifrån sitt statliga
perspektiv. Mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) finns överenskommelse om stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa (PRIO).
14.15–15.00 Psykisk ohälsa. Hans Nilsson, psykiater Capio Psykiatri, föreläser om
olika former av psykisk ohälsa.
15.00–15.30 Pausmingel
15.30–16.30 Färgat förnuft - Att vara stolt över sig själv hur man än är och vad
man skapar. Maria Johansson, allkonstnär, berättar utifrån sina
erfarenheter om att finna självförtroende och glädje i livet.
16.45–17.30 Gammalt och nytt från Glädjegivarna. Teatergruppen Glädjegivarna
delar med sig av sina tankar och upplevelser kring livet med funktionsnedsättningar, utanförskap och psykisk ohälsa. En föreställning med
dikter, sånger och teaterscener som berör och stör.
18.00–19.15 I huvudet på en normalstörd – Att bli sedd,
behövd och tagen i anspråk. Trots massivt
motstånd från omgivningen startade Pär Johansson
1996 Glada Hudikteatern, en teatergrupp där
utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare
agerar sida vid sida. Pär drivs av en stark passion
för det han gör, en del skulle kalla det galenskap.
Efter en dryg timme med både skratt och gråt får
vi ett kvitto på vad som kan ske om man tänjer
på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor
och ger dem en chans att utvecklas.
Onsdag 11 november
Studio Skandia, Drottninggatan 31, Norrköping
13.00–14.30 Mitt schizoaffektiva liv. Ett föredrag av Johan Lagerbäck om att leva
med bipolär sjukdom.
14.30–15.00 Pausmingel
15.00–16.00 Psykosteamet. Personal från Psykosteamet, Vrinnevimottagningen,
Psykiatriska kliniken i Norrköping berättar om verksamheten, utredning
och behandling.
16.00–16.30 Pausmusik. Stråkkvartett från Kulturskolan i Norrköping under ledning
av Päivikki Virkkala Malmqvist.
16.30–17.00 Stöd till anhöriga. Personal från Anhörig- och kunskapscenter i
Norrköping berättar om verksamheten.
17.00–17.30 Utbildningsmöjligheter – vilket stöd finns att få? Specialpedagogerna
Carina Forslund och Yvonne Segerborg från Komvux i Norrköping
berättar om vilka kurser man kan läsa, vilket stöd och vilka hjälpmedel
som finns att få.
17.30–18.30 Min brors sjukdom har förändrat mitt liv.
Åsa Konradsson Geuken har funnit sitt kall i livet
sedan hennes bror insjuknade i schizofreni. Idag
bedriver hon forskning vid Uppsala Universitet och
Karolinska Institutet inom fältet för schizofreni och
har stor nytta av erfarenheterna med sin bror. Åsa
kommer att berätta om hur det är att växa upp med
schizofreni i familjen, hur detta har påverkat henne
samt beskriva sin forskning.
IFS i Norrköping
NSPH
Nationell samverkan för Psykisk Hälsa
RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA
Torsdag 12 november - Med fokus på ungdomar
Studio Skandia, Drottninggatan 31, Norrköping
13.00–14.00 Tidiga insatser för att främja ungdomars psykiska och sexuella hälsa.
Kuratorerna Barbro Andersson och Robert Wallin berättar om
Ungdomshälsans verksamhet och erfarenheter från arbetet.
14.00–14.30 Pausmingel
14.30–15.00 Berätta om vad DU känner – ungdomar delar
med sig av sitt mående till andra ungdomar.
Per Wahlgren från Region Östergötland
presenterar kortfilmer från tävlingen LevaLife.
Med hjälp av film pratar ungdomar till ungdomar
och därmed skapas en acceptans om att må, vare
sig det råkar vara bra eller mindre bra. Detta för att minska stigmat kring
psykisk ohälsa samt att kunna identifiera sig med någon annan i samma
situation. Ett komplement, inte alternativ, till vården.
15.00–16.00 Skolprojekt Våga fråga! – Psykisk hälsa och Suicidprevention.
En presentation av hur Utbildningskontoret/Centrala elevhälsan arbetar
med prevention och förebyggande insatser kring psykisk hälsa och självmord
på Norrköpings kommunala gymnasieskolor. Skolprojektet Våga fråga!
presenteras av Miriam Fohlin leg. psykolog Ungdomshälsan, Malin
Larsson leg. psykolog från Centrala elevhälsan, Anette Struwe kurator
DeGeer-gymnasiet och Barbro Grabski skolsköterska De Geer-gymnasiet.
16.00–17.00 Sjuk i huvudet. ”Jag är sjuk i huvudet” är en podcast
av och med Jessica Ekman och Viktor Åkerblom.
Podcasten sprider kunskap och lyfter diskussioner kring
psykisk ohälsa. Jessica och Viktor kommer från helt
olika bakgrunder, men trots skilda världar delar de
erfarenheter av ångest, depression och oro. Genom
sin föreläsning vill de dela med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa,
väcka tankar kring samhällets syn på det vi idag kallar ”friskt” samt belysa
vikten av att bekräfta den som mår dåligt.
17.00
Avslutning. Arrangörerna tackar för veckan!
Download