senegal - Kauneimmat Joululaulut

advertisement
Fadderkontaktperson
Teija Laine
BP 10416 Dakar-Liberté
Rep du Sénegal
[email protected]
SENEGAL
Yrkesutbildning
för unga kvinnor
Av Senegals 12,5 miljoner invånare kan över hälften inte läsa.
Därför är läskunnighet och utbildning en viktig del av det arbete
som Senegals lutherska kyrka utför. Utbildning är det bästa sättet
att minska fattigdom.
De flesta människor som hör till kyrkans verksamhetsområde bor
på landet. Där lever människor av jordbruk och boskapsskötsel,
men deras inkomster är knappa och de har ofta inte råd att sätta
sina barn i skola. Speciellt flickornas skolgång avbryts ofta
eftersom de behöver stanna hemma och hjälpa till med arbetet
och passa småsyskon. Ibland skickas flickorna till städerna för att
skaffa sig ett jobb. I städerna kan flickorna lätt hamna i
svårigheter och ofta lever de under svåra förhållanden.
I yrkesutbildningen ingår bland annat kunskaper om bokföring,
Senegals lutherska kyrka har i staden Fatick inlett ett projekt som
hjälper flickor som inte kunnat gå i skola att få en yrkesutbildning.
Tack vare utbildningen får dessa unga kvinnor ofta ett bättre
språk, datateknik, arbetslagstiftning, företagsamhet och arbetstagarnas rättigheter. Under den 3-åriga utbildningen kan eleverna
specialisera sig inom sömnads- eller restaurangbranschen.
självförtroende och möjlighet att försörja sig själva. De får också
information om sina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet.
Efter kursen har de en yrkesutbildning som är officiellt godkänd.
Projektet minskar fattigdom och förebygger diskriminering av
unga kvinnor.
Utbildningen ges på kyrkans utbildningscenter. Varje år påbörjar 15
unga kvinnor utbildningen. År 2014 fanns det 40 kvinnor med i
utbildningen. Fadderstödet på 30 euro/månad stöder de kvinnor som
är med i denna denna utbildning. De första eleverna blir färdiga
under sommaren 2014.
Foton: Teija Laine
Download