Utbildningsstöd till barn i Guatemala

Utbildningsstöd till barn
i Guatemala
Maria Magdalena församling stödjer Grupo
Maria, ett projekt som handlar om att ge
möjligheter till grundutbildning för barn,
framför allt flickor, i närheten av Santiago
de Atitlán. Befolkningen som är av Tzutujilursprung (ett av de 23 språken och lokala
mayakulturerna i landet) har drabbats av många av katastrofer. Först inbördeskriget
under 1980-talet med många döda och förföljda. På senare tid, under 2005, var det
orkanen Stan som drog fram över landet och orsakade ett enormt jordskred i Panabaj
som begravde många byar, hem och människor. Därför bor många familjer fortfarande i flyktingliknande läger, bland annat några som berörs av den aktuella utbildningsinsatsen.
Projektet går ut på att hjälpa flickorna få ett extra skolstöd som möjliggör en
normal skolgång i kommunala skolor. Skolstödet ges alltså på barnens fritid. Elba
Vilatoro, initiativtagare till projektet, har anställt två lärare och har även tillgång till
en lokal där de kan träffas. Förutom det direkta skolstödsprogrammet med undervisning och förberedelser till skolans ämnen, fokuserar projektet på kontakten med
familjerna. En väsentlig fråga är att få framför allt papporna att förstå att det är
viktigt att även flickorna kan få studera. Kontakten med skolorna är också en viktig
del, d v s att följa upp projektets barn när de integreras i skolan och fortsätta ett riktat stöd till barnen.
Alla barn har inte tillräckliga resurser för att kunna studera. Därför har några
speciellt utsatta fått tillgång till stipendier från privata givare. Bland annat gäller det
Grupo Maria där fyra flickor får det stödet. Behoven är dock stora och Elba säger
att det skulle kunna gå att utveckla ytterligare om det fanns mer resurser. Pengarna
används till inskrivningsavgift, skoluniform, material, etc.