Genusaspekter i relation till sexuella beteenden och respons på

Gun Rembeck, leg barnmorska, med.dr.
Genusaspekter i relation till
sexuella beteenden
och
respons på utbildning om
sexuellt överförda infektioner
hos 17-åriga ungdomar
Sexuellt överförbara
infektioner (STI)
•
•
•
•
•
Låg kondomanvändning.
Fler partners och reser mer.
Hög nivå av klamydiainfektioner.
Resistensutveckling vad gäller gonorré.
Stigmatisering av HIV-positiva personer.
Undervisningens innehåll
•
•
•
•
STI
Risktagande och ansvar
Svensk lag och smittspårning
Relationer
Resultat
• 64 % av flickorna och 54 % av pojkarna hade
erfarenhet av en sexuell nära relation.
• Flickorna hade testat sig för STI i högre
utsträckning än pojkarna (p<10-10).
• Flickorna hade erfarenhet av samkönade sexuella
relationer i högre utsträckning än pojkarna.
Tonårspojkarna
mindre ansvarstagande
• Kommer inte att följa de råd vi givit i samma
utsträckning som flickorna (p<10-4).
• Påverkades inte att ändra sitt sexuella beteende i
samma utsträckning som flickorna (p<10-4).
• Viljan att testa sig mot könssjukdomar
påverkades inte i samma utsträckning som hos
flickorna (p=0,0001).
Betydelsen av
gymnasieinrikting
• Resultaten visade ingen skillnad mellan
yrkesförberedande och högskoleförberedande
program.
Jämlik vård - vår utmaning
• Genusperspektivet.
• Pedagogisk skicklighet.
• Utveckling och evaluering av vetenskapliga
metoder.