Vill du vara med och lägga i nästa växel för havet och vattnet i Skåne?

advertisement
2013-11-19
Vill du vara med och lägga i nästa växel för havet och vattnet i Skåne?
Skåne definieras av sin närhet till vatten, salt som sött. Detta ger oss som bor och
verkar i regionen ett särskilt ansvar för vår vattenmiljö – men också spännande möjligheter
till nya idéer, ny teknik och företagande med koppling till hav och vatten.
Vi är lyckligt lottade i Skåne med ett stort antal aktörer som på olika vis värnar om vår havsoch vattenmiljö och driver utvecklingen framåt. De många olika aktörerna fyller alla viktiga
funktioner i sina respektive roller. Med detta som grund, tror vi att det finns en stark potential
att bli ännu starkare och skapa fler synergier och effektivare resultat för miljön. Vi är
övertygade om att utveckling sker i samarbete mellan aktörer då idéer föds och lösningar
förverkligas.
Därför vill vi bjuda in till ett möte för att bolla idéer och diskutera hur vi kan bli ännu bättre på
att synliggöra, stärka och utveckla havs- och vattenmiljön och relaterade näringar i Skåne. Hur
kan vi arbeta och samarbeta för att driva och stödja kunskaps- och erfarenhetsutbyte, konkreta
miljöinsatser, idé- och innovationsutveckling, entreprenörskap och forskning i vår region?
Vi utgår ifrån ett helhetsperspektiv på havs- och vattenfrågorna i vår region, ”från land till hav”.
Vi ser framför oss resultat såsom:
 Bättre havs- och vattenmiljö
 Utveckling av idéer, ny teknologi, nya företag, nya arbetstillfällen och tillväxt
 Ökad kunskap och förståelse för hav, vatten och miljö till gemensam gagn
Tid: tisdag 17 december kl 10-12 (kaffe från kl 9.30)
Plats: Marint centrum, Varvsgatan 4 i Simrishamn
Vill du vara med? Vi vänder oss till de ambitiösa och framstående organisationer i Skåne som vi
känner till. Saknas någon (se distributionslista)? Hör av dig till oss!
Vänliga hälsningar
Ann-Marie Camper
Skånes Hav och Vatten
Madeleine Lundin
Marint centrum
1
Distributionslista
ECOAST
Havsnätverket Skåne, Naturskyddsföreningen
Havs- och vattenmyndigheten
Havsresan, LTH
Helsingborgs stad
Höörs kommun
IVL Svenska Miljöinstitutet
KIMO Baltic Sea
Kommunförbundet Skåne
Landskrona kommun
Lomma kommun
Länsstyrelsen i Skåne
Malmö stad
Region Skåne
Sea-U Marint Kunskapscenter
Simrishamns kommun
Skånes Kust- och Havscenter
Staffanstorps kommun
Sustainable Business Hub
Svenskt Marintekniskt Forum
Sydkustens Fiskeområde
Tomelilla kommun
Trelleborgs kommun
Vattenalliansen, Krinova
Vattenriket
Vattenråden i Skåne
Vattenvårdsförbunden i Skåne
Water Innovation Accelerator
World Maritime University
Ystads kommun
Ålakademin
2
Download