Är ditt modersmål svenska?

advertisement
Språkstudion
Institutionen för språkdidaktik
Är ditt modersmål svenska?
Du behövs i vår forskning om språk och ljuddesign!
Hösten 2016 samlar vi in data i projektet
"Sketching Audio Technologies using
Vocalizations and Gestures".
SKAT-VG är ett samarbete mellan KTH, Institut de Recherche
et de Coordination Acoustique/Musique, Paris, Istituto
Universitario di Architettura di Venezia; GENESIS S.A och
Språkstudion.
Vi söker nu personer med svenska som
modersmål som ska spela ett ljudspel
under cirka en timme. Under spelets gång
gör vi inspelningar med ljud och bild.
Syftet med projektet är att förbättra
verktyg för språkinlärning och ljuddesign.
Intresserad? Kontakta Språkstudion! Du
får ett litet presentkort på
Akademibokhandeln som tack för din
medverkan.
Kontakt: Mejl: [email protected] Besök: Södra Huset Hus E plan 2 Telefon: 08-16 35 40
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards