Ladda ner information om annonsering i Populär

advertisement
artphone
rntidens sm
Fo
:
n
e
n
å
M
arkeologi
Nya!
HUNDE
NUMME
01
R 10/2
6
( € 7, 9 0
69 KR
W W.
K) • W
, 79 NO
VETENS
KAPSM
EDIA.S
N
a
Vår ständig
följeslagare
Populär
I
OCEAN
Prislista
annonser
EN
om hur
Nya teorier
olkades
öriket bef
E
Island
skriver
Nya fynd
rnas
om nybygga
historia.
premiär
2017
INTERPRESS
?
ns på faten
g – vad fan
eller vällin
Bröd, gröt
7 388744
7447-10
706901
RETURVECKA
V 46
M AT
UPPSLAG
400×244 mm
Utf: 424×272 + 5 mm
18 000 kr
”
HELSIDA
188×244 mm
Utf: 212×272 + 5 mm
9 500 kr
Omslag 2: 10 500 kr
Omslag 3: 10 500 kr
Omslag 4: 11 500 kr
HALVSIDA
188×122 mm
5 500 kr
Populär arkeologi handlar om vårt ursprung och vår tidiga
historia. Läs om hur människan vandrade över jorden, upptäck
de första civilisationerna, häpna över hur stenåldersmaten
kan ha smakat, se vikingatidens vackraste föremål och
mycket mycket mer. Tidningen vänder sig till alla som är
intresserade av arkeologi och historia. Följ med under vårt
första spännande år!
Utgivning och lämningstider 2017
Populär Arkeologi utkommer med 4 nr under 2017.
NR
1
2
3
4
UTKOMMER
20 feb
1 maj
11 sep
20 nov
BOKNING
SENAST
30 jan
8 apr
21 aug
30 okt
MATERIAL
SENAST
4 feb
15 apr
26 aug
4 nov
1/4 LIGGANDE
47×122 mm
3 100 kr
Komplettera med webbannons på
www.popark.se och på nyhetsbrev.
Nya Populär arkeologi är Sveriges enda
populära tidning inom det växande och viktiga
historiesegmentet om vår tidiga historia.”
Redaktionellt
1/4 STÅENDE
94×122 mm
3 100 kr
Patrik Hadenius, chefredaktör
och ansvarig utgivare
Upplaga
och räckvidd
Upplaga:
6 000 ex
Räckvidd:
30 000 läsare
(uppskattning)
Bokning
av annonser, bilagor, nyhetsbrev och webb
Patric Vedin, 070-542 96 93, [email protected]
Forskning & Framsteg, Box 1191, 111" 91 Stockholm
www.fof.se
Annonsmaterial
Traffic: Patric Vedin, 070-542 96 93, [email protected]
Tryckeri: Pipeline. Tryckförfarande: Arktryck, CMYK
Moms tillkommer. Samtliga priser gäller färdigt annonsmaterial.
Populär Arkeologi ges ut av Vetenskapsmedia i Sverige AB i samarbete med Språktidningen, Modern Filosofi
och Modern Psykologi. Postadress: Box 1191, 111" 91 Stockholm | Besöksadress: Drottninggatan 108, Stockholm
Download