Svalgkatarr - Kronisk faryngit

advertisement
Svalgkatarr - Kronisk faryngit
Secondary Self Traumatic Airway disease
Symtom
”Det sitter något i halsen, en klump.”
”Jag sväljer ofta, men maten går ner bra.”
”Jag harklar mycket och får upp lite slem”
Lite heshet.
Irritation, sveda, torrhet, kittlingar i svalget.
Panikkänsla över besvären.
Det trycker över halsen, känns trångt.
Torrhosta.
Tiden
Långdragna problem med varierande intensitet. Kan försvinna helt.
Diagnos
Typisk sjukhistoria men inga förändringar i svalget, möjligen lite rodnad.
Förekomst Mycket vanligt hos vuxna. Tredje vanligaste orsaken till besök hos ÖNH-läk.
Primär
Tillfällig infektion, allergi, partiklar, kemiska ämnen, kall/ torr luft, snarkning,
orsak
tobak, sura uppstötningar, yttre våld, astmaspray, intubation, ACE-hämmare.
Förklaring
Den primära skadan orsakar en svullnad av slemhinnan som känselnerver reagerar på.
Reflexmässigt försöker man harkla upp eller svälja ner svullnaden. Harkling, sväljning eller
hosta bedövar obehaget tillfälligt, precis som när man kliar på ett myggbett eller ett eksem.
Man skadar dock slemhinnan ytterligare som blir mer svullen och producerar segt slem.
Hjärnan skiljer inte på en svullnad inne i slemhinnan och slem som alltid finns på slemhinnan.
Det blir därför lätt ett ”eksem i halsen”. Ju mer harkling, desto mer svullnad och slem. Det
finns en ”klump” i halsen – en svullen slemhinna.
Psykiska orsaker (”Globus hystericus”) är ovanligt 2.
Behandling

Beskedet att det inte ligger någon farlig sjukdom bakom symtomen.

Förståelsen av att försöken att harkla upp eller svälja ner ”klumpen” underhåller
svullnaden och inflammationen är grunden till bot. Vi kan ju inte harkla upp eller
svälja ner ”klumpen” dvs slemhinnan! Men vi försöker… Klia inte på ”eksemet i
halsen” ! Det blir en ond cirkel annars.

Andningsövningar med koncentration på långsam, kontrollerad in- och utandning kan
ibland underlätta att stå emot harklingsbehovet. Näsandas så fuktas och värms luften.
Anhöriga, som ofta irriterar sig på harklingarna får hjälpa till att påminna vid harkling.

Drick en klunk kallt vatten i stället för att ”torrsvälja” saliv.

Inga läkemedel eller operationer botar tillståndet.

Kortare period med Cocillana-Etyfin i dämpande syfte kan dock provas.

Logopeder kan minska stämbandsirritationen genom att instruera i rätt röstteknik.

Sjukgymnaster arbetar med avspänningsövningar av axlar och andningsmuskulatur.

Vid sura uppstötningar kan man prova protonpumpshämmare t ex Omeprazol.
Varför är orsaken okänt? : Ofarligt. Inga tydliga synliga fynd.
Ingen laboratoriemässig eller röntgenologisk diagnostik. Oftast ingen läkemedelsbehandling.
Anders Bjerkhoel
Specialist Öron-, näs- och halssjukdomar
Öron Näsa Hals Residenset, Jönköping
Läs studien ”Secondary Self Traumatic Disease” av A. Bjerkhoel och E.M. Ranerås
under rubriken ” Övrig information” på hemsidan www.mottagning.com
2017
Download