GrotaMar71®
GrotaMar71®
STOPPAR TILLVÄXT AV BAKTERIER, ALGER
OCH SLEM I BRÄNSLETANKAR
Enbart en mycket liten mängd vatten i en
dieseltank är tillräckligt för att starta tillväxt
av mikroorganismer…….
som kan fördubblas mycket snabbt i vattnet och
formar slem och s k dieseldjur som sprider sig in i
bränslesystemet. Konsekvensen kan bli
motorproblem som ett resultat av att filter, slangar
och spridare blockeras och korroderar.
Mikroorganismer som finns i vatten kan mixas med
bränslet när som helst på väg från raffinaderi till Din
tank. Varm och fuktig miljö bildar kondens i bränsletanken och kondenseras ut i bränslet
när det blir kallt. Detta
skapar en gynnsam miljö
för bakterierna att växa i.
DOSERING
Dosera 25 ml/100 liter bränsle.
Chockdosering 100 ml/100 liter bränsle
ANVÄNDNING
Dränera om möjligt vatten från botten på
bränsletanken innan GrotaMar71 används. Tillsätt
GrotaMar71 när tanken är ¾ full. GrotaMar71
kommer att blandas med bränslet när tanken fylls.
GrotaMar71 börjar verka direkt. Doseringen varierar
beroende på tankvolym. Vid synligt slem i tanken
eller annat tekniskt problem som t ex igensatta filter,
gör en CHOCKDOSERING. Om tanken är extremt
förorenad med slem bör den rengöras före
användning av GrotaMar71.
GrotaMar71 stoppar
tillväxt och biokorrosion.
GrotaMar71 INFO
GrotaMar71 tillsätts
direkt i bränslet men är
ännu mer lösligt i vatten
och kommer att
koncentreras till vattnet
och angripa alla typer av
bakterier.
• koncentreras till vattnet i bränslet där bakterierna
lever.
• förebygger och löser upp slem i bränslet
• effektivt korrosionsskydd
• kontrollerar och stoppar snabbt all mikrobiologisk
tillväxt
Med kontinuerlig behandling med GrotaMar71 slipper
Du onödiga driftproblem och filterbyten.
TESTAD AV LEDANDE MOTORTILLVERKARE
SOM T EX MAN, DAIMLER CHRYSLER, MTU.
KAN ANVÄNDAS TILL ALLA DIESEL- OCH
BENSINMOTORER
Hantera biocider på ett säkert sätt. Läs alltid instruktionen
• brett aktivt spektrum mot alla typer av
mikroorganismer.
• mycket effektivt
• ekonomiskt långtidsskydd av tank, ledningar och
motor.
Beställningsnr:
Artnr: 27340701 GrotaMar71, 500 ml
Artnr: 27340001 GrotaMar71, 10 kg
innan användning. Förvaras utom räckhåll för barn
A-Filter AB, Box 160, 421 22 V Frölunda
Tel 031-734 13 00 Fax 031-491689
www.a-filter.se