Vad är strategisk k..

advertisement
Vad är strategisk kommunikation? Jesper Enbom
- Journalistik och strategisk kommunikation går dels hand i hand, dels varandras motsatser.
- Strategisk kommunikation kan vara att få ut ett viktigt budskap till allmänheten. Tex vid
snöoväder, naturkatastrofer osv.
- Konflikter kan uppstå mellan journalister och kommunikatörer. Kommunikatörerna
"skyddar" en händelse och meddelar tex de anställda vad dom får säga och inte till
journalisterna. På så sätt får inte journalisterna den informationen dom egentligen vill ha.
- Journalister och kommunikatörer kan även ta hjälp av varandra. Tex kommunikatören vill ha
ut ett budskap om en kampanj och journalisterna vill få info och skriva om detta.
- Strategisk kommunikation = En organisations medvetna kommunikationsinsatser för
att nå sina övergripande mål. Kan gälla massa olika organisationer (fackförbund, företag,
partier osv)
Strategisk kommunikation kan delas upp i:
1. Public relations (PR) ( gäller relationer i helhet) En mångfald kommunikations åtgärder
för att skapa och bibehålla värdefulla relationer. Ex ett företag som bjuder in till öppet hus för
att få/behålla en bra relation med folk. Kan vara närboende, politiker, journalister osv
beroende på vad de gäller.
Bauhaus kompenserar missnöjda kunder med nån slags ersättning för att behålla sina positiva
kunder = PR.
2. Organisations kommunikation Det interna inom en organisation. När man tex sätter upp
lappar på anslagstavlan på ett företag eller lägger ut det på intranätet, interntidningar.
3. Marknadskommunikation ( Kan gränsa till PR) När man konkurrerar på marknaden så
använder sig företag av detta för att visa upp sig och sälja in sin produkt. Man kan använda
sig av reklam, annonser, skyltning, tex när nån satt cykelskydd på en cykel med reklam, delar
ut gratis prover av tex choklad på tunnelbanan, bidrag till goodiebags.
Damagekontroll, krishantering viktig del av strategisk kommunikation.
Samhällskommunikation: Kommunikation mellan samhällsorgan och dess omgivning,
myndigheter, kommun, landsting, stat osv. Kan vara tex om polisen går ut och vill ha hjälp
med tips av allmänheten. Svensk samhällskommunikation har alltid haft hög trovärdighet.
Man ska inte sälja en vara/tjänst. Det får inte heller påverka oss politiskt åt något håll utan
vara objektivt och ge oss information tex hur man röstar.
Politisk kommunikation: Valkampanjer, politiker som ger intervjuer, val affischer. Detta
sker under väldigt lång tid.
Marknadskommunikation: Man har allt mer börjat använda sig av detta i politisk
kommunikation. Man gör undersökningar på människor för att kolla deras behov och
önskemål och anpassar sedan reklam därefter. Man hittar sambandet mellan olika
konsumentgrupper och sedan vilka medier dom använder. Exempel SDs konferens på Grand
Hotel.
Marknadsföring: Prissättning (rabatter osv) Happy hour osv
Organisationskommunikation
Public relations
- News managment
- Image/perception managment
- Investor relations
- Kriskommunikation
Corporate communications
Informatör - Kommunikatör
Pressansvarig - spin doctor
Bla överblick över nyhetsflödet, kännedom om hur nyhetsredaktioner fungerar, goda
relationer med journalister, kunskap om nyhetskriterier
Download