Analyser vid artritmisstanke

advertisement
Typ av
artrit:
Insjuknande En / flera Direkt
Ledvätske analys
leder
mikroskopi
Färg på
punktat
Blod
analys
Trauma
Urakut
Ua. Alt blod
/ fett
-
En
-
-
En
Direkt
färgning av
bakterier
Led-LPK > 70 –200
Led-glu <50% av p-glu
Led-laktat >7 mmol/L
Odling!!! Aerob+Anaerob
x2
Bakteriell
Snabbt
Reaktiv
1-5 v efter
infektion
Flera
-
Gikt
Urakut
En
Polarisation - Led-LPK kan vara kraftigt
kristaller
förhöjd, ovanligt >70
Pyrofosfat Akut
En
Polarisation
-kristaller
Artros
synovit
Långsam
En
-
Psoriasis
Långsam
En eller
flera
Polarisation
-kristaller
Långsam/
Reumatoid
smygande
>3 leder,
symetriskt
engagemang
-
Led-LPK 5 – 50, kan vara
kraftigt
förhöjd, ovanligt >70 dock
Ökad mängd ledvätska,
möjligen förhöjt Led-LPK.
Led-LPK förhöjt
Grumlig,
purulent
Normal
Gulnad
filmjölk
Filmjölk
Ev. ngt
mörkare
LPK
CRP
Glu
Övrigt
Anamnes på kontusion - distorsion
Röntgen – fraktur?
Behöver inte vara påverkad patient.
Drabbar sällan i övrigt friska
individer
Röntgen – främmande kropp?
Anamnes för diagnos – tarm eller
urogenital infektion.
Utlandsvistelse? Hep-C artrit kan
ge samma bild som vid RA-debut
s-urat > 450 Drabbar ofta äldre, diuretika beh,
mmol/L. SR, njur insuff, alkohol misbrukare. SCRP vanl.
urat kan dock vara inom ref. värde,
förhöjd.
ovanligt <350
SR, CRP, s- Röntgen – chondrocalcinos, artros
urat, elVanligen äldre pat. Ofta artros.
leverstatus
Vanligen större leder (ev. handled)
Belastande bilder på röntgen kan ge
tecken på sänkt ledspringa.
Polyartrit i småleder, ffa. DIPleder. Nagelförändringar.
RF, SR, CRP
Kontrollera kriterier för
psoriasisartrit vid misstanke.
Allmän trötthet. Röntgenperiartikulär urkalkning, usurer,
Anti-CCP
sänkt ledspringa.
(diagnostiskt)
Artrit i PIP, MCP, handled. EJ i
RF (70%)
DIP.
SR, CRP
Kontroller kriterier vid misstanke.
(Symtom > 6 v samt 4/7 kriterier)
(ev. Hep-C)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards