Instruktion till grupparbete

advertisement
Grupp 2
SO-Intro/Religionskunskap
Tema: Världsreligioner – Judendomen, Kristendomen, Islam, Hinduismen, Buddismen
Uppgift:
Du ska tillsammans med dina kamrater i gruppen presentera en världsreligion. Tillsammans
skriver ni texter med egna ord som innehåller information om religionen. Källor ska anges.
Informationen sätts upp på postern i klassrummet. Välj lämpliga bilder och illustrationer som
gör postern snygg och trevlig att läsa.
Gruppen ska också förbereda en muntlig presentation. Max 10 minuter. Alla i gruppen ska
turas om att presentera informationen om religionen inför klasskamrater och lärare.
Gruppen gör den muntliga presentationen två gånger; en gång för Carin och en gång för
Janne. Presentationerna hålls tisdag 14/4. Alla postrar och muntliga presentationer ska vara
klara måndag 13/4. Se lektionsplanering nedan.
Gruppindelning:
Judendomen
Mohammed Khir Atweh, Yara Abdullah, Merhawi Fitiwi
Kristendomen
Hala Sulaiman, Ghorban Khavari, Mohamad Doumani
Islam
Malika Awale, Said Sulaiman, Moha Abdi Mussa Ali
Hindusimen
Mohammad Mohammadi, Sana Benni, Shakib Rahaman Mohammed
Buddismen
Abdulrahman Kydeh, Trang To, Maher Aldous
Tid/Lektioner:
Måndag 30/3
Måndag 30/3
Tisdag 31/3
Tisdag 31/3
Tisdag 31/3
08:30 – 09:30
10:00 – 10:50
08:30 – 09:30
10:00 – 10:50
13:00 – 14:00
(Janne)
(Janne)
(Janne)
(Janne)
(Carin)
Onsdag 1/4
Onsdag 1/4
Torsdag 2/4
Torsdag 2/4
Torsdag 2/4
10:00 – 10:50
11:00 – 12:00
10:00 – 10:50
11:00 – 12:00
13:00 – 14:00
(Carin)
(Janne)
(Janne)
(Carin)
(Janne)
Måndag 13/4
08:30 – 09:30
(Janne)
Måndag 13/4
10:00 – 10:50
(Janne)
OBS! Sista lektionerna inför presentationerna tisdag 14/4.
Tisdag 14/4
08:30 – 09:30
OBS! Alla grupper presenterar sin religion.
Tisdag 14/4
13:00 – 14:00
OBS! Alla grupper presenterar sin religion.
(Janne)
(Carin)
Download