Det är hjärtat som förnimmer Gud, och inte förnuftet. Detta är tron

advertisement
Det är hjärtat som förnimmer Gud,
och inte förnuftet. Detta är tron:
Gud är kännbar för hjärtat, inte för
förståndet.
Källa: Blaise Pascal (1623-1662) fransk matematiker och filosof. Uppfann en
räknemaskin.
Kategori: Tro
Pricken över Livets ordspråk: www.livet.se/ord
Download