Stockholm ANSÖKAN om passivt medlemskap utland Blanketten

advertisement
Besöksadress: S:t Eriksgatan 26
Postadress: Box 12069, 102 22 STOCKHOLM
Ledarnas Chefsservice: 0200-87 11 11
Växel: 08-598 99 000
Fax: 08-598 99 010
E-post: [email protected]
Webb: www.ledarna.se
Stockholm
ANSÖKAN om passivt medlemskap utland
Personnummer
Telefon bostad
Telefon arbete
E-post
Ansökan om passivt medlemskap Utlandstjänst
Utlandstjänst
fr o m ______________
Vill du behålla inkomstförsäkringen under din utlandsanställning JA
NEJ
Om du börjar att arbeta i ett EU/EES land eller Schweiz och går med i en godkänd a-kassa i det
landet får du oftast ta med dig kvalificeringstiden från den a-kassan in i svensk a-kassa när du
kommer tillbaka till Sverige. Väljer du att fortsätta med inkomstförsäkringen behåller du
kvalificeringstiden. Ersättning kan endast betalas ut från inkomstförsäkringen om du får
grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning från svensk a-kassa. Grundbeloppet är en
ersättning för dig som inte är medlem i en a-kassa eller inte varit medlem tillräckligt länge. Den
baseras inte på tidigare inkomst och betalas ut från Alfa-kassan eller din a-kassa.
Kommer du att ha kvar samma arbetsgivare vid din utlandstjänst JA
NEJ
Skriv in din nuvarande eller nya arbetsgivare _______________________________
Omfattas du av Ledarnas personförsäkring kontakta Bliwa på 08-696 22 70.
Datum
Underskrift
Blanketten skickas till Ledarna, Medlemsservice, Box 12069, 102 22 STOCKHOLM eller e-post till
[email protected]
Ledarnas uppgifter
Ändring av medlemsform
Ny medlemsform___________ fr o m___________
Handläggare _______________________________________
Download