Avgrundens
Karaktärsinformation
Karaktärsnivå
Episk:
Namn
Ålder
Titel
Läromästare
Rand
Medioker:
Skicklig:
Status
Folkslag
0 +1
+2 +3 +4
+5 +6 +7 +8 +9 +10
Bonus till Sociala förmågor.
Bakgrund
Berättelsekrok
Naivitet
Avtrubbning
Kraften (väg)
Väg:__________________________
Nivå
Stormästare
Jedimästare
Jediriddare
Padawan
Yngling
Prövning
  10
  9
8
  7
   6
  5
  4
  3
  2
  1
0
De fem vanorna:
Meditation, Stridsträning,
Medlande, Medvetenhet,
Självdisciplin.
De fem dogmerna:
Fred, Kunskap, Harmoni, Lugn,
Kraften.
Anteckningar
De fem karaktärsdragen:
Pålitlighet, Objektivitet, Ödmjukhet,
Tålamod, Visdom.
De fem sanningarna:
Förpliktelse, Heder, Lärande,
Uppoffring, Vägledning.
Fysiska
Kraft
KROPPSBYGGNAD
Styrka*
Uthållighet*
Tålighet (hetta)
Tålighet (köld)
Tålighet (gifter)
Tålighet (strålning)
Tålighet (sjukdomar)
Balans
KOORDINATION
Avståndsvapen
Hoppa
Kasta
Klättra
Lasersvärd
Närstridsvapen
Obeväpnad strid
Simma
Frihet
RÖRLIGHET
Fingerfärdighet
Reaktion*
Smyga
Undvika
Utbrytarkonst
KONTROLL
Magnitud
Tomhet
Använd
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Mentala
(
) 
VILJESTYRKA
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
Beslutsamhet*
Meditation
Motstå (Frestelser)
Motstå (Hot)
Motstå (Övertalning)
Resistens
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
OOOOO OOOOO o [
OOOOO OOOOO o [
]
]
]
(
) 
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
OOOOO OOOOO o [
]
]
OOOOO OOOOO o [
OOOOO OOOOO o [
OOOOO OOOOO o [
]
]
]
Genomsöka
Jetpack
Markfordon
Pilot
Rida
Sensorer
Spåra
Svävarfordon
Vapensystem
) 
UPPFATTNING
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
OOOOO OOOOO o [
]
]
Gömma
Hörsel
Läppläsning
Lukt
Syn
Överblick*
(
SKÄRPA
(
OOOOO OOOOO o [
Kraft
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
) 
FÖRÄNDRING
]
Magnitud
Permanent
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Använd
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
(
) 
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
OOOOO OOOOO o [
]
]
OOOOO OOOOO o [
]
(
) 
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
OOOOO OOOOO o [
]
]
OOOOO OOOOO o [
]
(
) 
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
(
) 
OOOOO OOOOO o [
Kraft
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
]
Permanent
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Kunskap
VISDOM
Folkslag & Kulturer
Gifter & Droger
Historia & Legender
Lag & Byråkrati
Medicin & Kirurgi
Mystik & Kraften
Sektorer & planetsystem
Språk
Sociala
(
) 
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
OOOOO OOOOO o [
]
]
OOOOO OOOOO o [
]
SLUTLEDNING
)
Astrogera
Datorsystem
Sprängteknik
Säkerhetssystem
Taktik (land)
Taktik (rymd)
Undersökning
Värdera
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
(
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
UTSTRÅLNING
Hota/skrämma
Framföra
Ledarskap
Övertyga
(
) 
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
MANIPULATION
) 
Dupera
Köpslå
Förföra
Förhöra
Undervisa
Förklädnad
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
]
(
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
KREATIVITET
) 
INSIKT
) 
Förfalska
Första hjälpen
Musik
Reparera/teknik
Skapa
Spel & Dobbel
Överlevnad
OOOOO OOOOO o [
]
]
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
Empati
Etikett (
)
Etikett (
)
Etikett (
)
Genomskåda
Se sociala samband
OOOOO OOOOO o [
OOOOO OOOOO o [
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
OOOOO OOOOO o [
]
]
OOOOO OOOOO o [
]
OOOOO OOOOO o [
]
VARSEBLIVNING
Magnitud
Använd
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
(
(
) 
OOOOO OOOOO o [
Kraft
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
]
Permanent
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Tidsintervaller
År
Månader
Veckor
Dagar
Timmar
Minuter
Rundor
Omedelbar
(
Härledda värden
Sårtröskel: Kroppsbyggnad +5 (+1 per nivå i Uthållighet)
Livsvilja: Viljestyrka +5 (+1 per nivå i Beslutsamhet)
Initiativ: Rörlighet + Uppfattning (+1 per nivå i Överblick)
Manöver: Rörlighet + Viljestyrka (+1 per nivå i Reaktion)
Skadestegring: +1 Per nivå i Styrka eller +1 per nivå i stridsfärdighet
Fokus: Väg +5
Öde: Kreativitet
Kontroll: Utstrålning
Varseblivning: Insikt
Förändring: Visdom
Beväpning
Vapen
Träffa
Skadevärde
Modif.*
Egenskaper
*GernegativmodifikationtillInitiativochManöver
Rustning
Rustning
Skydd
Modif.* Egenskaper
*GernegativmodifikationtillInitiativochManöver
Stridsvärden
Initiativ:
[ ]
Manöver:
[ ]
Skadestegring: [ ]
Modifikation för Vapen&Rustning
Modifikation för Vapen&Rustning
Modifikation för Vapen&Rustning
Skador/Sår
Sårtröskel: [
[
Livsvilja:
Sår: [
]
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
][
1  »
2 »
3 »
4 »
5 »
6 »
7 »
8 »
9 »
10 »
11 »
12 »
][
Välmående
]
]__________ Avdrag
0
–3
–6
–9
–12
–15
–18
–21
–24
–27
–30
–33
Permanenta skador
Besvärad
Stressad
Förtvivlad
Katatonisk
  _______________________
  _______________________
_______________________
  _______________________
Fokus
»
»
»
»
–2
–5
–10
– 20
Öde