Enterprise och Enterprise Subscription Enrollment Språkalternativ

advertisement
Enterprise och Enterprise Subscription Enrollment
Språkalternativ för produkt
Med ”Bolaget” i detta formulär avses den juridiska person som undertecknar formuläret, Kunden,
ett Anslutet Koncernbolag, Integreraren, Institutionen eller annan part som ingår ett
volymlicensavtal.
I följande tabell visas de olika alternativen samt de språk som produkter licensierade under en
Enrollment kan köras på.
Alla språk
Rumänska och bulgariska språk (RAB)
Arabiska
Bulgariska1
Kinesiska, förenklad
Rumänska1
Kinesiska, traditionell
Kroatiska
Tjeckiska
Danska
Nederländska
Engelska
Estniska
Finska
Franska
Tyska
Grekiska
Hebreiska
Ungerska
Indiska
Italienska
Japanska
ProdLangOption2008(EU-EFTA)(SWE)(Oct2008)
Page 1 of 2
Koreanska
Lettiska
Litauiska
Norska
Polska
Portugisiska (Portugal)
Portugisiska (Brasilien)
Ryska
Serbiska
Slovakiska
Slovenska
Spanska
Svenska
Thailändska
Turkiska
Ukrainska
Anmärkningar
1
Om den bulgariska eller rumänska språkversionen väljs har Bolaget endast licens att använda den rumänska eller bulgariska
språkversionen. Detta begränsar inte försäljningen, användningen eller licensieringen av denna produkt inom ett visst
territorium.
ProdLangOption2008(EU-EFTA)(SWE)(Oct2008)
Page 2 of 2
Download