II Konferens om Portugisiska som Främmande

advertisement
II Konferens om Portugisiska som Främmande Språk
och Modersmålsundervisning i Portugisiska
”2as Jornadas Pedagógicas de Português: As variedades
do Português no ensino de Português Língua Materna e
Estrangeira”.
Folkuniversitetet - Göteborg, 30 oktober – 1 november 2013.
Ifjol anordnade Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier vid Stockholms
universitet tillsammans med Portugisisk Språkcentrum Instituto Camões Nordens första
konferens om ”Portugisiska som Främmande Språk och Modersmålsundervisning i
Portugisiska utanför de länderna som har portugisiska som ett officiellt språk”.
3-dags-konferensen blev en succé med 70 deltagande från 13 länder. Hälften av deltagarna
kom från Sverige. Syftet med konferensen har varit att skapa ett forum, där lärare i
portugisiska som främmande språk, modersmålslärare och forskare kan träffas och delge
varandra information om pågående forskning, undervisningsprojekt och material samt för att
ge utrymme för utbyte av konkreta undervisningserfarenheter. Konferensen blev en stor
succé även här då deltagare från alla tre verksamhetsområden var närvarande.
När och var ?
II Konferens om Portugisiska som Främmande Språk och Modersmålsundervisning i
Portugisiska sker på Folkuniversitet Göteborg, 30 oktober – 1 november 2013 och har
som tema:
Tema
”Portugisiskans variation? i undervisningen av portugisiskan som modersmål och
som främmande språk”.
Dessutom ska vi ta emot bidrag om andra relevanta teman som bl. a.:
hörförståelse, läsförståelse, muntlig färdighet, skriftlig färdighet, grammatikundervisning,
uttal, läromedelanalys, bidrag om jämförelser mellan portugisiska med svenska, felanalys,
kunskapskontroll, litteratur och områdeskunskap inom språkundervisning.
Konferensspråket kommer att vara portugisiska. Bidragsformer är plenarförläsning,
föredrag, workshop och materialpresentation.Vi välkomnar alla som är intresserade att delta
som åhörare.
Kulturella aktiviteter
Parallellt med konferensen kommer att anordnas olika kulturella aktiviteter i samarbete med
de portugisisktalande föreningarna i Göteborg såsom brasiliansk, angolansk, portugisisk
och kapverdiansk.
Under konferensen kommer dessa olika föreningar att presentera för deltagarna sina
länders kultur, dans, poesi och typiska maträtter. Allt detta för att främja deras land och visa
vilka de är och vad de gör för sina landsmän i Göteborg.
Maria Clara Neto Andersson, ordförande av Föreningen Brasilien Sverige håller i projektet
med alla ovannämnda föreningar och är ansvarig för att bilda stödgrupper inför Jornadas
Pedagógicas 2013.
Inbjudna plenarförläsare:
● Profa. Dra. Liliana Gottheim,
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasilien (stöd från Brasiliens Ambassaden i
Stockholm)
Plenarförläsning:
"Que princípios de ensino-aprendizagem orientam as nossas aulas de PLE?"
Workshop: A criação de materiais didáticos temáticos para as aulas de PLE.
● Profa. Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos Brasilien (stöd från Brasiliens
Ambassaden)
● Prof. Dr. Ingmar Söhrman (Gäteborgs universitet):
Plenarförläsning: "A importância esquecida da prosódia'"
● Profa. Dra. Augusta Alves (Alcochete, Portugal) (stöd från Portugals Ambassaden och
Instituto Camões)
● Profa. Dra. Isabel Margarida Duarte (Universidade do Porto, Porto, Portugal) (stöd från
Portugals Ambassaden och Instituto Camões
Vi har också bjudit in professorer från Angola och Kap Verde genom Ambassaderna i
Sverige.
● Profa. Dra. Amália Maria Vera-Cruz de Melo Lopes,
Universidade de Cabo Verde (tillfrågad)
● Profa. Dra. Amélia Mingas,
Instituto Superior de Ciencias de Educação de Luanda (Isced),
Universidade Agostinho Neto, Luanda, Angola (tillfrågad)
Anmälan med bidrag senast den 15/8-2013
Vg mejla sammanfattning till [email protected]
Anmälan utan bidrag senast den 15/10-2013
Anmälningsavgift till Jornadas Pedagógicas 2013
(ingår fikapaus under konferensdagar)
Gör en betalning på 500 kronor till Föreningen Brasil Sverige
Plusgiro- 558252-3/Org.nr 802415-4091
VIKTIGT – när du sätter in pengarna på kontot ska det framgå:
a. Kod: JP2013 b. Ditt namn och efternamn
c.Namnet på kommunen där du arbertar i.
Vi bekräftar via E-mail att du har tagits emot.
Akademisk kommitté
Chatarina Edfeldt -Högskola Dalarna
Maria Clara Neto Andersson – Folkuniversitetet Göteborg
Thomas Johnen – Stockholms Universitet
Konferenshemsidan på portugisiska:
www.ispla.su.se/jornadas
Stöd (maj 2013):
Embaixada do Brasil em Estocolmo
Embaixada do Portugal em Estocolmo
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards