talsyntesröster till

advertisement
TALSYNTESRÖSTER TILL
GoTalkPlattan innehåller 6 talsyntesröster. Som standard ingår 4 svenska
röster och 2 engelska.
Du kan också välja fritt mellan nedanstående röster. Ange språk och om du
önskar kvinnlig eller manlig röst.
Språk
Svenska
Engelska (UK)
Engelska (USA)
Arabiska
Tjeckiska
Holländska (Belgien)
Flamländska
Finska
Franska
Fransk-kanadensiska
Tyska
Grekiska
Italienska
Norska
Polska
Portugisiska (Brasilien)
Portugisiska (Portugal)
Ryska
Spanska (Kastilien)
Spanska (USA)
Turkiska
Antal röster
6 röster *
4 röster
4 röster
4 röster
1 röst
2 röster
2 röster
1 röst
6 röster
1 röst
3 röster
1 röst
2 röster
2 röster
1 röst
1 röst
1 röst
1 röst
1 röst
1 röst
1 röst
funktionsverket
För de språk som erbjuder fler än ett
alternativ, finns alltid både manliga och
kvinnliga röster.
När det bara finns en röst är denna
kvinnlig (förutom grekiska).
* Erik, Elin, Emil, Emma,
Kal (göteborgska), Mia (skånska)
Tel: 031-75 77 950
E-post: [email protected]
Webb: www.funktionsverket.se
Download