Från nya till gamla upplagan!

advertisement
Giddens svenska upplaga 4 (2007) och 5 (2014)
Från gamla till nya upplagan!
Hedvig Ekerwalds nyckel utifrån gamla upplagan!(2014-09-04)
Gamla svenska
Titel
Vilket kapitel är det i
upplagan
nya svenska
upplagan?
Kapitel 1
Vad är sociologi?
Kapitel 1
Kapitel 2
Globalisering och en
Kapitel 3
föränderlig värld
Kapitel 3
Att formulera och
besvara sociologiska
frågor
Kapitel 4
Teoretiskt tänkande
Kapitel 2
inom sociologin
Kapitel 5
Socialt samspel och
Kapitel 7
vardagsliv
Titel
Vad är sociologi?
Global och social
förändring
Teorier och perspektiv
Socialisation, liv och
åldrande
Familj och nära
relationer
Hälsa, sjukdomar och
funktionshinder
Stratifikation och klass
Kapitel 8
Den sociala
interaktionen och
vardagslivet
Livslopp och familj
Kapitel 8
Livslopp och familj
Kapitel 9
Kapitel 10
Fattigdom, välfärd och
social exkludering
Kapitel 11
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Global orättvisa
Människans sexualitet
Ras, etnicitet och
migration
Religionens roll i det
moderna samhället
Media
Organisationer och
nätverk
Utbildning
Arbete och ekonomi
Brottslighet och
avvikelse
Stat, politik och
terrorism
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Hälsa, sjukdom och
funktionshinder
Stratifiering och
samhällsklass
Fattigdom, social
utestängning och
välfärd
Global ojämlikhet
Kön och sexualitet
Etnicitet och migration
Kapitel 15
Religion
Kapitel 16
Kapitel 17
Städer och urbana
områden
Befolkningsökning och
ekologisk kris
Kapitel 5
Medierna
Organisationer och
nätverk
Utbildning
Arbete och ekonomi
Kriminalitet och annat
avvikande beteende
Politik, sociala rörelser
och krig
1 Politik
2 Nationer, krig och
terrorism
Städerna och stadslivet
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 10
Kapitel 18
Kapitel 6
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 4 och kapitel 12
1
Miljön respektive Global
ojämlikhet
Från nya till gamla upplagan!
Hedvig Ekerwalds andra nyckel utifrån nya upplagan! (1214-09-04)
Nya svenska upplagan Titel
Vilket kapitel är det i
gamla svenska
upplagan?
Kapitel 1
Vad är sociologi?
Kapitel 1
Kapitel 2
Teorier och perspektiv
Kapitel 4
Kapitel 3
Kapitel 2
Kapitel 4
Global och social
förändring
Miljön
Kapitel 5
Städerna och stadslivet
Kapitel 21
Kapitel 6
Kapitel 7
Arbete och ekonomi
Den sociala
interaktionen och
vardagslivet
Livslopp och familj
Del 1 Livsloppet
Del 2 Familjer
Kapitel 18
Kapitel 5
Kapitel 8
Kapitel 12
Kapitel 13
Hälsa, sjukdom och
funktionshinder
Stratifiering och
samhällsklass
Fattigdom, social
utestängning och
välfärd
Global ojämlikhet
Kön och sexualitet
Kapitel 14
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 22
Kapitel 6 och 7
Kapitel 9
Titel
Vad är sociologi?
Teoretiskt tänkande
inom sociologin
Globalisering och en
föränderlig värld
Befolkningsökning och
ekologisk kris
Städer och urbana
områden
Arbete och ekonomi
Socialt samspel och
vardagsliv
Socialisation, liv och
åldrande respektive
Familj och nära
relationer
Hälsa, sjukdomar och
funktionshinder
Stratifikation och klass
Kapitel 10
Fattigdom, välfärd och
social exkludering
Kapitel 11
Kapitel 12
Global orättvisa
Människans sexualitet
Etnicitet och migration
Kapitel 13
Kapitel 15
Religion
Kapitel 14
Kapitel 16
Kapitel 17
Medierna
Organisationer och
nätverk
Utbildning
Kriminalitet och annat
avvikande beteende
Politik, sociala rörelser
och krig
1 Politik
2 Nationer, krig och
terrorism
Kapitel 15
Kapitel 16
Ras, etnicitet och
migration
Religionens roll i det
moderna samhället
Media
Organisationer och
nätverk
Utbildning
Brottslighet och
avvikelse
Stat, politik och
terrorism
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 17
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21 är i nya kap 5
Kapitel 22 är i nya kap 4
och 12
2
Från engelsk upplagan till nya svenska upplagan!
Översättaren Lisa Sjöstens nyckel till femte svenska upplagan och ’Ursprungligt’ innebär här engelska
sjunde upplagan av Giddens Sociologi
Ursprungligt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Titel
What is sociology?
Asking and answering …
Theories and perspecitives
Globalization and social
change
The environment
Cities and urban life
Work and the economy
Social interaction in
everyday life
Nytt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kommentarer
Oförändrat
Struket
Nytt nummer
Nytt nummer
Kapitel 8
Titel
Vad är sociologi?
Teorier och perspektiv
Global och social
förändring
Miljön
Städerna och stadslivet
Arbete och ekonomi
Den sociala
interaktionen och
vardagslivet
Livslopp och familj
Kapitel 9
The life course
Kapitel 10
Families and intimate
relationships
Health, illness and disability
-
-
Sammanslaget
Kapitel 9
Nytt nummer
Stratification and social
class
Poverty, social exclusion
and welfare
Kapitel 10
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Global inequality
Gender and sexuality
Race, ethnicity and
migration
Religion
The media
Organizations and networks
Hälsa, sjukdom och
funktionshinder
Stratifiering och
samhällsklass
Fattigdom, social
utestängning och
välfärd
Global ojämlikhet
Kön och sexualitet
Etnicitet och migration
Nytt nummer
Nytt nummer
Nytt nummer
Kapitel 20
Kapitel 21
Education
Crime and deviance
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 22
Politics, government and
social movements
Nations, war and terrorism
Kapitel 20
Religion
Medierna
Organisationer och
nätverk
Utbildning
Kriminalitet och annat
avvikande beteende
Politik, sociala rörelser
och krig
-
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 23
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 11
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
-
3
Nytt nummer
Nytt nummer
Nytt nummer
Nytt nummer
Sammanslaget
Nytt nummer
Nytt nummer
Nytt nummer
Nytt nummer
Nytt nummer
Nytt nummer
Sammanslaget
Sammanslaget
Varje upplagas kapitelindelning
Hedvig Ekerwalds tredje nyckel (2014-09-04)
Gamla svenska
upplagan (2007)
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Titel
Vad är sociologi?
Globalisering och en
föränderlig värld
Att formulera och
besvara sociologiska
frågor
Teoretiskt tänkande
inom sociologin
Socialt samspel och
vardagsliv
Socialisation, liv och
åldrande
Familj och nära
relationer
Nya svenska upplagan
(2014)
Kapitel 1
Kapitel 2
Titel
Kapitel 3
Global och social
förändring
Kapitel 4
Miljön
Kapitel 5
Städerna och stadslivet
Kapitel 6
Arbete och ekonomi
Kapitel 7
Vad är sociologi?
Teorier och perspektiv
Kapitel 8
Hälsa, sjukdomar och
funktionshinder
Kapitel 8
Kapitel 9
Stratifikation och klass
Kapitel 9
Kapitel 10
Fattigdom, välfärd och
social exkludering
Global orättvisa
Kapitel 10
Människans sexualitet
Ras, etnicitet och
migration
Religionens roll i det
moderna samhället
Media
Organisationer och
nätverk
Utbildning
Kapitel 12
Kapitel 13
Den sociala
interaktionen och
vardagslivet
Livslopp oh familj
Del 1 Livsloppet
Del 2 Familjer
Hälsa, sjukdom och
funktionshinder
Stratifiering och
samhällsklass
Fattigdom, social
utestängning och
välfärd
Global ojämlikhet
Kön och sexualitet
Kapitel 14
Etnicitet och migration
Kapitel 15
Kapitel 16
Religion
Medierna
Kapitel 17
Arbete och ekonomi
Brottslighet och
avvikelse
Stat, politik och
terrorism
Kapitel 18
Kapitel 19
Organisationer och
nätverk
Utbildning
Kriminalitet och annat
avvikande beteende
Politik, sociala rörelser
och krig
1 Politik
2 Nationer, krig och
terrorism
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 11
Kapitel 20
Städer och urbana
områden
Befolkningsökning och
ekologisk kris
Hedvig Ekerwald var fackgranskare för Anthony Giddens & Philip W. Sutton Sociology,
Lund: Studentlitteratur 2014 (femte svenska upplagan av Giddens Sociology)
4
Download