Studiegång, Sociologi Grundnivå KB 2013-‐09

Studiegång, Sociologi Grundnivå SC1205, Local and Global Social Movements in Scandinavia , 7,5 hp SC1112, Socialpsykologi, Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 hp Ges på vårterminen (start VT14) Ges endast på höstterminen Kurspaket: Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i social kontroll, 30 hp SC1213, Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer (kön, klass, etnicitet), 15 hp SC1212, Social kontroll i det samtida samhället, 15 hp Kurspaket: Kandidattermin i Sociologi SC1301, Samhälls-­‐
vetenskapliga metoder, 15 hp SC1502, Examens-­‐
arbte för kandidat i sociologi, 15 hp Kurspaket: Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i XXXX, 30 hp Ges på höstterminen (start HT14) SC1113, Kriminologi, Introduktion till studier av brott och social avvikelse, 30 hp SC1202, Främlingskap, utanförskap, modernitet, Kultursociologiska perspektiv, 15 hp SC1213, Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer (kön, klass, etnicitet), 15 hp SC1213, Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer (kön, klass, etnicitet), 15 hp SC1214, Risk, makt och moral: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle, 15 hp Kurspaket: Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i ekonomisk sociologi, 30 hp SC1213, Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer (kön, klass, etnicitet), 15 hp SC1211, Ekonomisk sociologi: Pengar, marknader och makt, 15 hp SC1111, Sociologi, Introduktion till studier av samhället, 30 hp Kurspaket: Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i kultursociologiska perspektiv, kurspaket 30 hp KB 2013-­‐09