Studiegång sociologi grund 151001

Studiegång, Sociologi Grundnivå SC1215, Local and Global Social Movements, 15 hp Ges på vårterminen Kurspaket: Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i kultursociologiska perspektiv, kurspaket 30 hp (SC9995) SC1111, Sociologi, Introduktion till studier av samhället, 30 hp SC1213, Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer (kön, klass, etnicitet), 15 hp Kurspaket: Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i social kontroll, 30 hp (SC9994) SC1213, Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer (kön, klass, etnicitet), 15 hp SC1112, Socialpsykologi, Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 hp SC1212, Social kontroll i det samtida samhället, 15 hp Kurspaket: Kandidattermin i Sociologi (SC9996) SC1301, Samhälls-­‐
vetenskapliga metoder, 15 hp SC1502, Examensarbte för kandidat i sociologi, 15 hp Kurspaket: Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i risk och samhälle, 30 hp (SC9992) SC1113, Kriminologi, Introduktion till studier av brott och social avvikelse, 30 hp Ges på höstterminen SC1213, Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer (kön, klass, etnicitet), 15 hp SC1214, Risk, makt och värderingar: kontroverser i ett vetenskapsbaserat samhälle, 15 hp Kurspaket: Fortsättningskurs i sociologi, fördjupning i ekonomisk sociologi, 30 hp (SC9993) SC1213, Sociologi: Fördjupade studier av sociala relationer (kön, klass, etnicitet), 15 hp SC1211, Ekonomisk sociologi: Pengar, marknader och makt, 15 hp Ges endast på höstterminen SC1202, Främlingskap, utanförskap, modernitet, Kultursociologiska perspektiv, 15 hp KB 2015-­‐09