Heliga trefaldighets dag Årg 2 - Den "treeniga

advertisement
Bibelskolan.com
Heliga trefaldighets dag Årg 2 - Den "treeniga" människan
Senast uppdaterad 2011-05-28
En av de gamla kyrkofäderna under de första århundradena sade att Gud, Fadern, har två armar, två hjälpare, som Han vill
omfamna sina barn med, nämligen Sonen och Anden. Det är därför Jesus (Sonen) säger:
Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. (Joh 14:1617)
Ordet hjälpare, parakletos på grundspråket, är nästan detsamma som försvarsadvokat. Det betyder en vän som talar för oss när
står inför rätta. Visst är det fantastiskt att vi har en vän som talar för oss när Satan, som betyder åklagaren, anklagar oss inför
domaren!
Fadern är Skaparen. Sonen är Frälsaren. Anden är Livgivaren.
Tillsammans är de EN Gud, som vill rädda oss från det onda och från den Onde. Det är en treenig Gud.
En människa är också i en bemärkelse treenig.
En människa består av kropp, själ och ande.
Kroppen har vissa grundläggande behov som vi är mycket måna om att den skall få tillfredsställda. Vi behöver b la syre, mat,
vatten och motion för att må bra. Får vi det så fungerar kroppen för det mesta utmärkt.
Själen (eller psyket) är människans personlighet. Själen behöver kärlek. Om den inte får det uppstår "sår" som påverkar oss hela
livet. En människa med en skadad själ blir mycket sårbar, lättsårad och kan ibland bli direkt aggressiv. En skadad själ påverkar
kroppen. Vi får ont i magen eller huvudet och de flesta av kroppens funktioner fungerar sämre. Om själen får så många sår att
den dör, så dör också kroppen! När någon blir mobbad, skadas själen för hela livet!
En människas ande behöver Guds kärlek. Om man inte tar emot Guds kärlek så uppstår en tomhet, som påverkar både själ och
kropp. Man kan försöka fylla denna tomhet med något annat, t ex böcker, musik eller nöjen. Men det är bara Guds kärlek som
klarar av att helt mätta andens behov. Om vår ande mår dåligt blir vi rastlösa och oroliga, särskilt om när vi är ensamma och det
alldeles tyst omkring oss.
Den treenige Guden möter alla människans djupaste behov. Han vill att kropp, själ och ande skall må bra. Därför ger han oss ett
bud som är viktigare än alla andra, för att Han vet att det är bra för oss. Det är ett bud om kärlek: Du skall älska Herren din Gud a
hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv. (Luk 10:27)
Gör det så får du leva.
Lars Fröjmark
kyrkoherde i Glimåkra
http://www.bibelskolan.com/cms
Powered by Joomla!
Genererad: 14 July, 2017, 17:04
Download