Predikan Vallhamra, 14 juni-09 Anders Svedstam

advertisement
Predikan Vallhamra, 14 juni-09
Anders Svedstam
Jesu efterföljare
”Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill
vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften
säger: "Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?" Men större är nåden
han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han
nåd.* Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.
Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena
era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er
glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.”
Jak 4:4-10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vi kallar oss för Guds folk
Det vill vi vara
Ändå används ofta ord som att ”Vi är människor som alla andra”, med en tanke
på att vi inte är konstiga eller en ”avart” från mänskligheten
Vi vill inte vara konstiga!
Vi kanske till och med bryr oss mer om hur människor ser på oss, än hur Gud ser
på oss
Vi vill ju inte fjärma oss från ”världen”
Man skall ju leva i världen.
Men Bibeln sa nåt mer…
Vi är inte av den här världen (Joh 15 +17)
Vi tillhör Guds rike (Punkt 1)
Ett rike som inte består i ord utan i kraft (1 Kor 4:20)
Ett rike som inte består i mat & dryck utan i
rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom
14:17)
Vi tillhör ett rike med stark attraktionskraft
Det finns något att erfara som medborgare i Guds rike som inte finns någon
annanstans.
Men då måste vi lyda kungen för rätt rike!
Vi är Jesu efterföljare, inte efterföljare till regerande tidsanda.
Det är sådana kristna som den här världen behöver
Sådana som den alltid har hatat
Det är en sådan kristen som det är spännande att vara
En som är överlåten Kristus och tar hänsyn till Hans vilja.
Ett exempel från GT
Sadrak, Mesak & Abed-Nego
Tell the story…
”O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så, är vår Gud,
som vi dyrkar, mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din
hand, o konung. Men om inte, så skall du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina
gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp."
Dan 3:16-18
• Jag är förälskad i den attityden
Predikan Vallhamra, 14 juni-09
Anders Svedstam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Även om vi får lida, är det inte dig vi följer…
Deras liv hade en högre kallelse
Det har vårt också
En kallelse som sträcker sig bortom det vi ser och kan ta på
Evighetens perspektiv…Blicken på evigheten (Punkt 2)
Inte så att vi är förmer än andra
Men vi är något annat än den här världens barn
Vi är Guds folk
Guds folk har alltid gjort andra val än den breda fåran
Vi går på den smala vägen
Vägen till fördärvet är bred
Jesu lärjungars väg är smal
Inte lätt, men rätt
Jag längtar efter att höra fler berättelser från unga människor om hur de har
brottats i bön för sina vänner.
Hur man väljer guld istället för halm i sitt ”husbygge”
Jag ser alltför många både yngre och äldre som inte upptäckt sann livskvalité.
Den finns på knä
I mötet med levande Gud
När vi ödmjukar oss inför Kristus, får Han upphöja oss.
Om vi upphöjer oss kan han inte göra det.
Då är vi för upptagna med oss själva.
Vi skall inte böja oss för fel saker.
Vi tappar vår kraft när vi börjar tillbe denna
världens attraktioner
Vi får vår kraft när vi tillber Jesus (Punkt 3)
Guds Ande är avundsjuk
När vi ger vår kärlek till denna världen mer än
till honom sårar vi Guds Ande. Det smärtar
Honom.
Jesu lärjungar är dårar i människors ögon
Tro inget annat.
Men hellre det än en dåre i Guds ögon.
Download