Personlig assistans

advertisement
Personlig assistans
Personlig assistans
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till
den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar
behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov.
Jobbet går ut på att hjälpa till med allt från personlig hygien och
måltider till kommunikation med andra människor. Insatsen anpassas efter kundens individuella behov och önskemål. Din arbetsplats
är i någon annans hem.
Som personlig assistent kan du antingen få en provanställning, en
tillsvidareanställning (fast anställning) eller anställas som vikarie för
någon som ska vara borta ett visst antal månader. Då får du månadslön. Ofta behövs det vikarier som kan arbeta med kort varsel
när någon blir sjuk. Då anställs du för varje tillfälle och får timlön.
Förutom din timlön får du en semesterersättning för varje arbetad
timme. Hur mycket du får beror på din lön och din ålder. Som anställd omfattas du av gällande kollektivavtal.
Utbetalning av din lön sker den 27:e varje månad. För att arbeta
som personlig assistent behöver du ha fyllt 18 år.
trygghet
samtala
ömsesidig respekt
omvårdnad
vård
assistent
personlig
god service
vi
ni bemöta
delaktighetprofessionella
medarbetare
ALIO
assistans
lyhördhet
uppleva
värdegrund
anpassning
omsorg
gemensam
utforma
ödmjukhet
livet
rätt stöd
känna in
ansvar
Enköping
självständigt förnya
respektfullt bemötande
meningsfull vardag
inflytande
Hjälp
du
© Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun 2017
LSS:
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Vem gäller lagen för?
Personer som omfattas av lagen delas in i tre grupper, varje grupp
kallas för en personkrets.
Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och
särskild service åt personer
• med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
• med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller
kroppslig sjukdom, eller
• med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Gör att de personer som omfattas av lagen kan få ett sammanhållet
och individuellt utformat stöd. Till skillnad från många andra lagar
är LSS en rättighetslag.
Tystnadsplikt och sekretess
När du skriver på ditt anställningsunderlag skriver du också på att
du lovar att hålla sekretessen. Sekretesslagen är till för att den som
har assistans ska kunna lita på att information inte förs vidare till
annan verksamhet eller person.
Utdrag från belastningsregistret
Vid samtliga anställningar eller uppdrag begär vi utdrag från Polisens belastningsregister. Blanketten kan du få av oss i pappersform
eller fylla i via Polisens hemsida: www.polisen.se. När du fyllt i den
skickar du det till Polisen.
Källan till information
Komin är Enköpings kommuns intranät. Här hittar du bland annat
aktuell information om vad som händer på din arbetsplats, olika
dokument, telefonnummer med mera. Kommunens intranät Komin
når du genom ditt användar-id.
Alio assistans – din kommunala assistansutförare
Linbanegatan 10, 745 34 Enköping
Arbetsledare ­
Siv Rosgårdh
Telefon: 0171-62 59 51
E-post: [email protected]
Arbetsledare
Elisabeth Rambrant
Telefon: 0171-62 59 65
E-post: [email protected]
Resultatenhetschef
Maria Vahlström
Telefon: 0171-62 59 76
E-post: [email protected]
Download