Att leva med personlig assistans

advertisement
Att leva med personlig
assistans
Vad hade vi gjort utan
personlig assistans???
Jörgen Carlsson
•
•
•
•
•
•
•
Kassör i styrelsen för RBU i Göteborg
Medlem i RBU sedan 2000
Bor i Göteborg
Gift och har två barn (22 och 18 år)
VD och delägare i ett assistansbolag
Språkrör (anhörigtorped)
Småbarnsförälder
Att leva med personlig assistans
Framtiden för personlig assistans
•
•
•
•
Snävare bedömning (HFD mål nr 3527-14)
Avslag (300 st i år)
Grundläggande behov
Begränsad livsföring och delaktighet
• Fantastisk reform
Framtiden för personlig assistans
• En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen begränsar
möjligheten att få personlig assistans för stora grupper.
• Den 25 juni 2015 kom en ny dom från Högsta
förvaltningsdomstolen som troligen kommer att få
mycket stora konsekvenser för vissa grupper. Domen
handlar om en person som var beviljad assistansersättning
för andningsgymnastik och tillsyn på grund av
lungblödningar och annan andningsproblematik.
• Personen beviljades assistansersättning av
Försäkringskassan. Då gick det Allmänna ombudet in och
överklagade beslutet. Allmänna ombudet menade att
med grundläggande behov avses bara personlig hygien,
måltider, att klä av och på sig och att kommunicera med
andra.
Framtiden för personlig assistans
•
•
•
•
Hårdare bedömning (HFD mål nr 3527-14)
Avslag (300 st i år)
Grundläggande behov
Begränsad livsföring och delaktighet
• Fantastisk reform
Att leva med personlig assistans
•
•
•
•
Medfödd hjärnskada (cmv)
Flerfunktionsnedsättning
Personlig assistans sedan 5-års ålder
Boende + assistenter
Vad är personlig assistans…?
Personlig assistans är…
•
•
•
•
Delaktighet
Rättighet
Självbestämmande
Självklarhet
• Frigörelse
• Utveckling
• ”Normalt” familjeliv
• Att bara vara förälder
Personlig assistans är…
• Värdigt liv
•
•
•
•
•
•
Valfrihet
Frihetsreform
Leva ett liv som alla andra
Inte överleva utan leva
Inte institution
Mm, mm, mm
FRIHET
Att leva med personlig assistans
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dåtid till nutid
Assistent (världens viktigaste arbete)
Rekrytering (rätt från början)
Förhållningssätt
Långsiktighet
Förändra världen
Introduktion och vägledning
Att verka men inte synas
Kommunikation, personkemi
När assistansen inte fungerar
Framtiden (småbarnsförälder)
Vad hade vi gjort utan
personlig assistans???
Frågor?
Tack för mig!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards