verksamhet 15-16 uppaterad 9 aug - Folkteatern Järnet

advertisement
Folkteatern Järnet
Verkstadsgatan 1
652 24 Karlstad
Verksamhetsberättelse för Folkteatern Järnet
2015 07 01 - 2016 06 30
Styrelsen har sammanträtt 28 september, 21 oktober, 23 november och 10
december 2015, samt 20 januari, 7 mars, 27 april och 15 augusti 2016.
Utöver det har överläggningar, vid behov, förts via e-post.
Styrelsen har bestått av:
Kristel Brynskog, ordförande
Karin de Beer, kassör
Carina Davidsson
Evelina Käld
Lennart Wettmark
Revisor: Göran Karlsson Revisorssuppleant: Klara Patzauer
Valberedning: Maud Sandberg och Lena Witting Almén
Årsmöte hölls den 28 september 2016. Vid mötet antogs en stadgeändring.
Denna bekräftades vid ett extra årsmöte den 21 oktober.
Föreningen har ett tjugotal medlemma. Informationskanalen till medlemmarna
är framför allt utskick via mail-lista och den offentliga gruppen "Folkteatern
Järnet" på Face book. Information om Järnet och verksamheten finns också
på föreningens hemsida: https://folkteaternjarnet.wordpress.com
Folkteatern Järnet har under verksamhetsåret haft två grupper som arbetat
med teaterproduktion.
Måndagsgruppen har under verksamhetsåret arbetat med ett stort
Shakespeare-projekt, HENRIK V, som enligt planerna ska ha premiär i
oktober 2016. Regissör är Kristel Brynskog.
Onsdagsgruppen har, pga av förändringar inom ensemblen, lagt planerna
på att spela Sara Stridsbergs pjäs MEDEALAND på is. I stället har valt att
satsa på JAG SKULLE HA ROPAT FÖR LÄNGE SEN av Teater Terrier.
Regissör är Ilja Jaunzems.ett Premiären är planerad till november 2016.
Teaterlokalen Järnet, på Gjuteriet är i första hand till för gruppernas egna
verksamhet; repetitioner, föreställningar och övrigt arbete. På andra tider kan
lokalen hyras. Kulturskolan i Karlstad har under verksamhetsåret hyrt lokalen
för sin teaterverksamhet, vissa dagar/kvällar i veckan. Under det gångna året
har även teatergruppen RAZ förlagt en repetitionsperiod på Järnet och NBVteatern och Teater Här och nu har spelat föreställningar där.
Folkteatern Järnet har funnits sedan 1980. Föreningens ambition är att vara
en mötesplats för dem som vill använda teater som ett uttrycksmedel utan att
ha det som sin profession. Som amatörförening är det viktigt att låta lust och
intresse styra möjligheten till medverkan i föreningens uppsättningar, och att
verksamheten inte får vara beroende av att vara kommersiellt framgångsrik.
Valet av pjäser styrs av en vilja att erbjuda publiken en typ av dramatik som
annars är svår att hitta i Karlstadutbudet.
Föreningen samarbetar med Studiefrämjandet.
Karlstads kommuns årliga föreningsstöd till Järnet uppgår till 15000:-.
Representanter från styrelsen deltar i de teatersamrådsmöten som anordnas
av Kultur- och fritidsförvaltningen.
Karlstad 2016 09 05
Kristel Brynskog
Evelina Käld
Karin de Beer
Lennart Wettmark
Carina Davidsson
Download