TRyggT Då FLERA käLLoR bLEv EN HoS

advertisement
Success story
Informationshantering
Tryggt då flera källor blev en hos Lantmännen Cerealia
Med det C4-baserade systemet IDA kan
information om råvaror generera allt från
produktinformation till recept.
– Det är en enorm trygghet att veta att den
information vi samlar i IDA är den rätta och
att vi nu har en överblick vi aldrig skulle ha
haft utan C4, säger Mari-Louise Bårström på
Lantmännen Cerealia.
Korta fakta om Lantmännen Cerealia
•Cirka 1412 anställda och ingår i division Livsmedel som under 2009 hade
en omsättning på 15 109 miljoner
kronor.
•Inriktningen är att utveckla sunda,
goda och bekväma livsmedel som
svarar mot kunders och konsumenters
behov och önskemål.
•Hemmamarknaderna är Sverige,
Norge och Danmark men betydande
försäljning sker även i Lettland, Estland, Litauen, Finland, Ryssland och
Ukraina. Produkterna distribueras genom dagligvaruhandeln, restauranger,
storhushåll, bagerier, grossister och
livsmedelsindustri. Affärsområdet har
starka positioner på sina respektive
marknader.
Lantmännen är en av Nordens största
koncerner inom livsmedel, maskin, energi
och lantbruk. Koncernen ägs av drygt
33 000 svenska lantbrukare, har fler än
10 000 anställda, är verksam i 22 länder
och omsätter 38 miljarder kronor.
Inom affärsområde Lantmännen Cerealia
utvecklas, produceras och marknadsförs
främst spannmålsbaserade produkter
som mjöl, pasta och pannkakor men
även färdiglagade rätter samt bönor och
linser. Produkterna marknadsförs under
starka varumärken såsom AXA, Amo,
Kungsörnen, Regal, GoGreen, Gooh,
Gyllenhammars, START, Kornkammeret, Nord Mills och HavneMøllerne.
Flera olika infokällor blev en enda
I denna stora organisation fanns förr
en rad olika system för hantering av
fakta kring råvaror och produkter.
– Olika anläggningar hade sina egna
system. I dag har vi samlat fakta så att alla
ska kunna komma åt dem från en källa,
säger Mari-Louise Bårström, PD Regulatory
Affairs Manager, Nordic Marketing &
Development på Lantmännen Cerealia AB.
UDK - ALLTID ENGAGEMANG, KUNSKAP
OCH FRAMTIDEN I SIKTE!
Mari-Louise Bårström.
Hon berättar hur informationen låg
utspridd i sju olika databaser samt i lösa
Word-dokument. Bara att veta vilken av
databaserna som innehöll den korrekta
informationen var komplicerat och det fanns
inte heller något gemensam arbetssätt för att
upprätta och hantera produktspecifikationer.
Det gjorde i sin tur att samma kund
till exempel kunde få datablad med
olika utseende från Lantmännen Ceralia
beroende på vilken produkt det gällde.
Att få alla varumärken i ett och samma
system var en diger resa. Systemet förenklar
underhåll av produkt- och råvaruspecifikationer men ger också en gemensam profil.
– Vi höll på med att samla ihop alla
informationskällor och utveckla systemet från
grunden i över ett år. Tidigare var det ett fasligt knappade för att föra in samma uppgifter
i olika system, säger Mari-Louise Bårström.
Rätt uppgifter i alla dokument
Under resans gång, i arbetet med att
samla ihop all information på ett ställe,
har de också blivit medvetna om vilka
uppgifter som saknats i de gamla
systemen. Det har gjort att det nya >>
Läs mer på www.udk.se
Success story
Informationshantering
Success story
>> informationssystemet mycket bättre.
Idag har de byggt upp ett gemensamt informationssystem. Det fick
arbetsnamnet C4 Specifikationsdatabas.Nu går under det interna namnet
IDA, informationsdatabasen. Där samlas
i dag alla varumärken i ett gemensamt
system. Det är dessutom bland annat
kopplat till affärssystemet M3/Movex.
Den största fördelen ligger i att
alla uppgifter om till exempel råvaror
och produkter nu finns på ett ställe, i
specifikationsdatabasen IDA. Det gör att
det bland annat går att ta ut ingrediensförteckning till en pastasort, automatiskt
få fram näringsvärdet och kunna ta ut
recept på PDF med uppgifter direkt från
råvaru- och produktförteckningen.
– Eftersom vi till exempel har
nyckelhålsmärkta produkter är det
otroligt smidigt att enkelt kunna ta ut
näringsvärdet automatiskt. Dessutom
kan vi skicka uppgifter till andra system,
något som sparar enormt mycket tid,
förklarar Mari-Louise Bårström.
Ett sådant exempel är att uppgifter
skickas till ett separat etikettsystem.
Nu skickas uppgifterna som behövs
till innehållsförteckningen från deras
C4-system till etikettsystemet.
Ett projekt som är i uppstartsfas och
som de håller på att titta på, är möjligheten att kunna skicka uppgifter till databasen DABAS, som innehåller all information
om livsmedel på den svenska foodservicemarknaden. Där ska deras kunder i
så fall kunna få information som skickats
från specifikationsdatabasen till DABAS.
Mycket nöjda med samarbetet
Dessutom kan rätt information nås av de
personer inom företaget som behöver
den, till exempel: QA, säljare, konsumentkontakt, inköpare, Supply Chain med flera.
– Vi kan också hämta uppgifter direkt
till hemsidor där vi har information om
våra produkter. Till hemsidan hämtas
både skriftlig information och bilder.
Hon är mycket nöjd med arbetet
tillsammans med UDK och tycker att de
kommit långt i förhållande till den första
kravspecifikationen. I och med att all information hanteras i det universella märkspråket XML finns det en rad system och
applikationer som kan utbyta information.
– Vi kunde inte mycket om datorer och
de kunde ingenting om våra produkter.
Genom att UDK hela tiden kommit
med idéer om hur information skulle
kunna koppas ihop har vi kommit fram
”Det är en enorm trygghet att veta att
den information vi samlar i IDA är den
rätta och att vi nu har en överblick vi
aldrig skulle ha haft utan C4”
C4
Mari-Louise Bårström
PD Regulatory Affairs Manager,
Nordic Marketing & Development
på Lantmännen Cerealia AB
UDK har utvecklat en egen produkt för
informationshantering, PIM, BILDBANK och
ARKIV, som vi levererar främst till tillverkande
och distribuerande företag inom norden.
Produkten heter C4 Contexture och gör det
möjligt att lagra, strukturera och distribuera
information som kunder, samarbetspartners
och medarbetare efterfrågar. Bilder, dokument, filmer,filmer,
dokument,
ritningar,
ritningar,
textertexter
och produktoch
egenskaper – allt finns
produktegenskaper
– allt
och
finns
underhålls
och underhålls
i C4.
i C4. C4 bygger på IBM-teknologi.
till en bättre lösning än vi hade trott från
början. UDK visste vad vi behövde och
har lyckats omvandla det vi ville ha till
sådant vi inte ens tänkt på. Sedan är
det skönt att arbeta med konsulter som
både kan prata dataspråk och vanlig
svenska, säger Mari-Louise Bårström.
Flera framtida visioner
Framtidsvisionen är att koppla upp
IDA mot alla andra verksamhets- och
informationssystem. Dessutom är en
kalkylfunktion direkt i IDA intressant
som skulle göra att det går att göra
kalkyler på slutprodukter baserad på de
ingredienser och råvaror som kan ingå.
– En annan utmaning, som vi delar
med andra, är att få alla att använda
systemet fullt ut. För ju mer information vi
får in i systemet, desto bättre blir det. De
som sluppit knappa in uppgifter för att de
redan funnits i IDA har förstått fördelarna.
Hon säger att systemet kommer
att leva länge hos Lantmännen och att
de är väldigt nöjda med ett informationssystem som bara blir bättre och
bättre ju mer de arbetar med det.
– Det är en enorm trygghet att veta
att den information vi samlar i IDA är den
rätta och att vi nu har en överblick vi aldrig
skulle ha haft utan C4, avslutar MariLouise Bårström på Lantmännen Cerealia.
Pasta från Kungsörnen, ett av de varumärken Lantmännen Cerealia marknadsför.
UDK grundades 1987 och är ett framgångsrikt och kreativt kunskapsföretag i
ständig utveckling. Vi arbetar med systemutveckling, affärsystem, säkerhet, teknik
och utbildning. Våra kunder finns i alla branscher och inom offentlig förvaltning.
Vi finns i Umeå, Luleå och Göteborg.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards