Waldemar Jungner i Tekniska museets samlingar

Waldemar Jungner i Tekniska museets samlingar
Följande är ett urval av arkivhandlingar och föremål rörande Waldemar Jungner och hans uppfinningar.
Arkivhandlingar och föremål är listade i kronologisk ordning efter utgivnings- eller tillverkningsåret. Om den
här informationen saknas i vår databas är sådana föremål listade sist.
Tekniska museets arkiv:
1907 Pressklipp. Ackumulatorer: Jungners eller Edisons? Hvar 8 dag.
1914 Om den jungnerska metoden för samtidig framställning ur bergarter av kali och cement. Av Waldemar
Jungner. Värmländska Bergmannaföreningens annaler.
1915 Pressklipp, Vecko-Journalen.
1924 Pressklipp, minnesskrift. Industritidningen Norden.
1928 Pressmeddelande. Swedish invention was instrumental in saving the Nobile group, says radio operator of
Swedish rescue plane.
1965, 1969. Pressklipp. Uppfinnare Waldemar Jungner ägnas egen minnesutställning. Östgöta-Correspondenten.
1963 Särtryck ur Daedalus. Sven A Hansson. Waldemar Jungner och jungnerackumulatorn.
1969 Waldmar Jungner 1869-1924. Uppfinnare i Norrköping. Norrköpingsmuseum, stadshistoriska avdelningar.
1932 Ritning, blåkopia. Förgasare FA-30K.
1904-1949, 1910-1946. Jungnerska bolagen. Reklamtryck, annonser, broschyrer, kataloger.
1916 Nife-ackumulatorer vid Statens järnvägar. Teknisk Revy.
1914-1964 Pressklipp rörande Svensk Ackumulator AB Jungner.
1929 Svenska Ackumulator AB Jungners nuvarande omfattning och tillverkning. Industrihistorisk tidskrift.
1935 Svenska Ackumulator Aktiebolaget Jungner 1910-1935.
Tekniska museets bibliotek:
Sven A. Hansson. Waldemar Jungner och jungnerackumulatorn. Daedalus Stockholm 1963, s. 77-92.
Föremål:
Batterier, ackumulatorer, mm:
TM36115 Gruvlampsaggregat, elektriskt. Stativ i trä och järn. Märke: NIFE.Består av 30 pannlampor, vardera
med sladd och 36 V batteri, samt laddningsdel med selenriktare 3-RG VV 36, utförande 6, för 110-127-220 V,dn
fas 50 p/s, och plats för 30 batterier. Vikt pannlampa/sladd/batteri 3,0 kg. Svenska Ackumulator AB Jungner
1934-1936.
TM25188 Torrbatteri med uttag för 24 och 25,5 volt, från 1940-tal. Svenska Ackumulator AB Jungner
TM20923 Möss-gruvlampa, "Nife", med ackumulatorbatteri. Svenska Ackumulator AB Jungner 1942.
TEM51637 Anodbatteri. Jungnerbolagen, tillverkad 1944.
TM10482 Ackumulatorbatterier i lådor av trä. Svenska Ackumulator AB Jungner.
TM10483 Två ackumulatorbatterier, "Nife", fyrcelliga. I lådor av trä.
TM10484 Ackumulatorbatterier, "Nife", fyrcelligt. Svenska Ackumulator AB Jungner.
TM20923Möss-gruvlampa, "Nife", med ackumulatorbatteri.
TM28762 Elektrisk handlykta med Nife-ackumulator med två celler typ DM, 2.4 V, 13 Amp.-timmar, med
skjutbar reflektor. En 0.3 Amp "Osram-Nife" lampa, lystid 45 timmar med en laddning.
TM9376 Genomskuren nifeackumulator.
TM40337 Demobatteri v plast och stål. Uppskuren battericell av typ Kap 1 med grön text och röd batteriplugg.
Övrigt:
TM6894 Bil, elektrisk. Milburn Electric modell 27L . Registrerad 21/4 1920 som A4575. Använd av Svenska
Ackumulator AB Jungner, Stockholm. Renoverad av Christopher Sylwan, Bromma, till körklart skick med nya
nickel-cadmiumbatterier på 30+30 volt. Besiktigad 1969 med registreringsnummer AB2000. Gåva av Svenska
Elektrobil AB, Stockholm 1929 som ägt bilen sedan 1922. Reparation skedde1980 då Remmen för främre
vindrutan blev utbytt, framhjulslager höger och vänster utbytta samt alla däcken bytta. Nya battterier från
Jungners som gåva.
Batterilådor tillverkade vid Tekniska museet. Laddningskontakt av koaxialtyp tillverkade vid Tekniska museet
(rödmålad träcylinder med två kablar med polskor).
TM15287 Porträtt i blyerts, av Ernst Waldemar Jungner, född 1869, död 1924.
I glas och ram. Av B. Chronander 1938.