Villkor och bestämmelser för träning i Pulsen

advertisement
Villkor och bestämmelser för träning i Pulsen
1. Träningsavtal
1.1 Avtal
För medlemskap hos oss krävs ett träningsavtal och ett träningskort, dessa är personliga och
därför är det otillåtet att låna ut sitt kort till någon annan. Varje person drar sitt eget
inpasseringskort i kortläsaren och det är ej tillåtet att släppa in andra personer.
Från och med det året man fyller 15 år får man träna hos oss, målmans underskrift krävs på
avtalet om man är mellan 15 – 17 år.
1.2 Träningsintroduktion
En träningsinstruktion med genomgång av program, säkerhet och policy erbjuds till alla.
För ungdomar mellan 15 – 17 år krävs en träningsinstruktion
1.3 Missbruk kortet
Missbruk av inpasseringskortet beivras med att kortet spärras.
Securitas gör regelbundna kort kontroller.
1.4 Provträna
Du som har träningskort och har en vän som vill följa med och ’’provträna’’ skall först
kontakta berörd personal. Provträning endast under kontorstid, dvs. receptionens öppettider.
Provträning kostar 80 kr.
1.5 Borttappat kort
Vid borttappat kort tas ny avgift ut med 50 kr. för nytt kort.
2.0 Trivsel, missbruk mm.
2.1 Trivsel
Tränande ska följa gällande trivsel- och säkerhetsregler och följa de anvisningar avseende
träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas skriftligen eller muntligen av
Hälsolänkens personal.
Om Hälsolänken bedömer att den tränande brutit mot gällande
trivselregler/träningsföreskrifter har Hälsolänken rätt att omgående spärra kortet.
2.2 Missbruk
Hälsolänken AB tar avstånd från allt missbruk, försäljning och överlåtning av
dopningklassade preparat enligt dopningslagen (SFS 1991:1969). För att kunna erbjuda våra
kunder en dopningsfri miljö så medför misstänkt användning eller hantering av förbjudna
preparat en direkt avstängning från våra lokaler i Torsby och Sunne.
Om individen är ungdom 15-17 år kommer kontakt med målsman att tas. Vid avstängning
kommer kontakt med sociala myndigheter och/eller polis att tas. Individen har möjlighet att
själv välja genomföra ett dopningstest för att upphäva avstängningen. Provtagning och
eventuella omkostnader bekostas av den avstängde individen.
2.3 Hälsa, olycksfall, ägodelar mm.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Postadress
Box 211
685 25 Torsby
Besöksadress:
Telefon
Torsby: 0560-68 91 30
Sunne: 0565-68 91 30
Torsby: Alstigen 8
Telefax
Faktura adress
Bankgiro
0560-134 28
[email protected]
379-1571
0565-148 44
FE 33; 838 82 Hackås
Sunne: Smidesvägen 7
Hemsida: www.halsolanken.se
Reg.nr
556194-6830
All träning i gymmen sker på egen risk.
Alla tränande ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan träna i
gymmen. Målsman tar ansvar för minderåriga.
Hälsolänken ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld eller inbrott. Hälsolänken ansvarar inte
heller för skador på tränandes eller andra besökares tillhörigheter orsakade av dem själva eller
annan tränande eller besökare.
Hälsolänken rekommenderar därför medlemmar och övriga att se över egna
olycksfallsförsäkringar och hemförsäkringar.
De skåp för kläder och värdeförvaring som Hälsolänken tillhandahåller får endast användas
under den tid som träningen genomförs. De skåp som efter stängning är låsta kan eventuellt
klippas upp och innehåll sparas i två månader för att därefter kastas eller vid större värde
lämnas till polisen.
3.0 Säkerhet
- Alla säkerhetshjälpmedel ska användas vid träning. Ett exempel på säkerhetshjälpmedel är
nödstoppen på löpbandet.
- Träningslokalen är utrustad med en AED hjärtstartare i larmet skåp. Om du är intresserad av
att lära dig att använda den kontakta personalen.
- En träningsinstruktion med genomgång av program, säkerhet och policy erbjuds till alla.
4.0 Träninglokalen
Den tränande ansvarar själv för att lokal och utrustning endast används på avsett sätt. Glöm ej
att stänga av stereon, stänga fönster och entrédörr samt släcka ljuset när du lämnar lokalen.
Skadegörelse polisanmäls.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Postadress
Box 211
685 25 Torsby
Besöksadress:
Telefon
Torsby: 0560-68 91 30
Sunne: 0565-68 91 30
Torsby: Alstigen 8
Telefax
Faktura adress
Bankgiro
0560-134 28
[email protected]
379-1571
0565-148 44
FE 33; 838 82 Hackås
Sunne: Smidesvägen 7
Hemsida: www.halsolanken.se
Reg.nr
556194-6830
Bra att tänka på:
Om du inte har styrketränat förut är det viktigt att börja med lättare vikter. Lär dig att utföra
övningen korrekt och öka sen vikterna allteftersom du blir starkare och kroppen vant sig vid
belastningen.
Undvik att träna samma muskel två dagar i följd. Muskeln bör helst vila 48h mellan
styrketräningspassen.. Vill du träna flera dagar i följd är det bra att dela upp övningarna på 23dagar. Så man t.ex. tränar ben en dag och armar/axlar en dag o.s.v. så att man på det sättet
tränat igenom hela kroppen på 2-3 dagar
Tänk på hållningen under träningspasset.
Håll axlar/skuldror sänkta, handlederna neutrala, nacken i neutralt läge(håll in hakan),
undvika att översträcka knän och armbågar.
Aktivera musklerna i magen och nedre delen av ryggen (korsetten) när du utför övningarna
för att öka stabiliteten i bålen som hjälper till att undvika ytterlägen och minskar skaderisken.
Den fas när muskeln drar ihop sig(koncentrisk fas) bör ta 1-3 sek den fas när muskeln
förlängs (excentrisk fas) bör ta 2-4sek.
Stretcha efter avslutad träning.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Postadress
Box 211
685 25 Torsby
Besöksadress:
Telefon
Torsby: 0560-68 91 30
Sunne: 0565-68 91 30
Torsby: Alstigen 8
Telefax
Faktura adress
Bankgiro
0560-134 28
[email protected]
379-1571
0565-148 44
FE 33; 838 82 Hackås
Sunne: Smidesvägen 7
Hemsida: www.halsolanken.se
Reg.nr
556194-6830
Download